Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete (TT) döntéseit számos igénylő sérelmezte. Az INTEGRITY Informatikai Kft. szakértőket kért fel a döntések tanulmányozására, akik megvizsgálták a TT eseti állásfoglalásait.

A felkért szakértők megállapításait a DomainABC.hu oldal (a Integrity Kft. által üzemeltetett oldal) az alábbiakban sorolja fel:

“Az állásfoglalások során a TT megsértette saját szervezeti és eljárási szabályzatát, az állásfoglalások olyan mértékben sértik a TT saját szabályait, hogy gyakorlatilag nem tekinthetők érvényes állásfoglalásoknak.

Az INTEGRITY véleménye szerint

az állásfoglalások igen jelentős részének kezdeményezése szabálytalanul történt, a TT nem lett volna jogosult azokban dönteni.

Számos állásfoglalás abszurd, megalapozatlan, jogszabályi helyekre nem hivatkozik, a döntés nem egyértelmű vagy éppen az állásfoglalás sértő.

Vitatható a regisztrációs szabályokkal és a józan ésszel való összhang is.

Az állásfoglalások meghozatalánál súlyos, sokszoros határidő mulasztások történtek, a késedelmesen meghozott állásfoglalások érvényessége nyilvánvalóan megkérdőjelezhető.”

A cég a problémák megoldására több javaslatot dolgozott ki, melynek részletei a szogláltató honlapján megtalálhatóak.