Nem zárult le az ombudsmani intézmény jövőjéről zajló politikai vita. Néhány nappal a mandátum lejárta előtt a biztosok személye körüli bizonytalanság csak fokozódik.

A Magyar Hírlap érdeklődésére Hack Péter így fogalmazott: A héten sorra kerül az országgyűlési biztosok tevékenységéről szóló parlamenti vita, ami előreláthatólag a mandátumuk lejárta előtti utolsó plenáris vita lesz. Így e beszámolók nem pusztán az előző év tevékenységéről szólnak, de valójában egyfajta számvetést is lehetővé tesznek az ombudsmani intézményről.

Először a Fidesz vetette fel azt, hogy az adatvédelmi biztosi intézményt meg kellene szüntetni, és feladatait át kellene adni az általános országgyűlési biztosnak. Aztán megfogalmazódott egy olyan ötlet Pokol Béla részéről, hogy amennyiben nem sikerülne megválasztani az országgyűlési biztosokat, akkor a parlament vegye át ezt a szerepet. Ami abszurditás, mert ez esetben egy politikai, parlamenti többségű szervezet “őrködne” azoknak a jogoknak a védelme fölött, amelyeket épp a politikai többség akar megsérteni. A harmadik ötlet a MIÉP-től ered. Azt javasolják, hogy az adatvédelmi biztosi intézményt szüntessük meg, mert úgymond ez egy amerikai intézmény, és akadályozza a bűnüldözést, akadályozza a hatóságok munkáját.

Az SZDSZ szerint az általános, az adatvédelmi és a kisebbségi biztos is rendkívül magas szinten látta el a feladatát, és nincs megfelelő érv az ellen, hogy újabb hat évre megválassza őket a parlament – mondta Hack Péter a Magyar Hírlap kérdésére válaszolva.

Alapvetően célkeresztben valóban elsősorban az adatvédelmi biztos van. Ha ugyanis ellátja törvényi feladatait, akkor szükségképpen konfliktusba kerül a mindenkori hatalommal. Hiszen a hatalom az, amely elsődlegesen az információkkal vissza akar élni. Két tekintetben is. Egyfelől el akarja titkolni az információkat a polgárok elől, másfelől visszaélés-szerűen akarja használni a polgárok magáninformációit. Erre óriási hajlam van a mindenkori hatalomban. Gönczöl Katalin nem véletlenül szokta mondani: az ombudsman tüske a mindenkori hatalom körme alatt.

Amióta létezik ez az intézmény, megfogalmazódik az igény, hogy új és újabb ombudsmanok szülessenek. Katonai, börtönügyi, az idősek, a nők ombudsmanja, az elkövetkezendő generációk ombudsmanja és így tovább. De az én megítélésem szerint előbb a meglévő intézményeknek kell hoszszabb kifutási időt adni. A túlzott elaprózódása az ilyen típusú ombudsmani hivataloknak csak devalválná az intézmény súlyát. Gyakorlatilag azzal a következménnyel járna, hogy minden minisztérium mellett lenne egy-egy “ombudsman”. Ahogyan az oktatási tárcánál már létre is hozták a tárcán belüli diákjogok miniszteri biztosát. Ez a fajta devalválódás azonban szétaprózná az emberi jogok védelmét – nyilatkozta a szabaddemokrata képviselő a Magyar Hírlapnak.