Az Oktatási Minisztérium örömmel fogadja, hogy a Magyar Rektori Konferencia egyhangú támogatása után a Főiskolai Rektorok Konferenciája is egyetértett a Magyar Universitas Programmal és az új felsőoktatási törvény koncepciójával.

A két magas szintű szakmai szervezet támogatásával fontos szakaszához ért a tavaly nyáron elindított társadalmi-szakmai vita, amelynek során a felsőoktatási reform koncepcióját az érintett felek többször megtárgyalták, és javaslataikkal tovább fejlesztették. A felsőoktatási vezetők támogatása után a Magyar Universitas Program hamarosan a kormány elé kerül.

Az oktatási miniszter felkérte mind a két szakmai szervezetet, hogy a koncepció elfogadása után elinduló kodifikálási munkába delegáljanak szakértőket. Mind a két rektori konferencia eleget tesz ennek a felkérésnek.

A kodifikálási munka után a Parlament elé kerülő jogszabály lehetővé teszi, hogy a magyar felsőoktatás képes legyen a mennyiségi növekedést és a minőségi elvárásokat összehangolni, a hallgatóknak hatékony, piacképes tudást biztosítani, a nemzetgazdaság számára versenyképes munkaerőt képezni. Az irányítási rendszer és a finanszírozás átalakításával, a többciklusú képzés bevezetésével az új törvény hozzájárul ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás sikeresen csatlakozzon az Európai Felsőoktatási Térhez.

Az Oktatási Minisztérium számára megnyugtató a Magyar Rektori Konferenciának az az állásfoglalása is, amelyben elismerően nyugtázzák azt a tényt, hogy a takarékossági intézkedések a felsőoktatási intézmények működési költségeit közvetlenül nem érintik.