A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet.

A meghirdetett álláshelyek:

 • a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályának Továbbképzési Osztályára legfőbb ügyészségi ügyész,
 • a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályának Gazdasági Ügyek Osztályára legfőbb ügyészségi ügyész,
 • a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségre magánjogi és közigazgatási jogi szakági főügyészségi ügyész,
 • a Szekszárdi Városi Ügyészségre büntetőjogi szakági csoportvezető ügyész,
 • a Nyíregyházi Városi Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyész és
 • a Tatabányai Városi Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyész

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv. 14-14/C. §-ai állapítják meg.

A Legfőbb Ügyészség legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyeire határozatlan időre kinevezett ügyészek pályázhatnak.

A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Továbbképzési Osztályára a kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább tízéves ügyészi gyakorlattal, és államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezzen.

A Kiemelt Ügyek Főosztálya Gazdasági Ügyek Osztályára a kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az, aki gazdasági büntetőjogi gyakorlattal, idegen nyelvismerettel bír.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség magánjogi és közigazgatási jogi szakági főügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt a környezetvédelmi jog területén legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezzen.

A Szekszárdi Városi Ügyészség büntetőjogi szakági csoportvezető ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó legalább három éves büntetőjogi szakági ügyészi gyakorlattal bírjon. A pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a jelölt, aki gyermek- és ifjúságvédelmi vagy közlekedési ügyészi kijelöléssel, illetve gyakorlattal rendelkezik.

A Tatabányai Városi Ügyészség büntetőjogi szakági ügyészi álláshelyére a kinevezés feltétele, hogy a pályázó büntetőjogi gyakorlattal rendelkezzen.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal –az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektől függően- három évre vagy határozatlan időre nevezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési és – a büntetlen előélet, valamint a választójog kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bűnügyi
nyilvántartást vezető szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelőlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.

A nem ügyész pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. §-a alapján – az előírtaknak megfelelően – vagyonnyilatkozatot tesz.

Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.

A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt.

A pályázatoknak

 • a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályának valamint a Kiemelt Ügyek Főosztályának legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyei esetében a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.), a Továbbképzési Osztály legfőbb ügyészségi ügyész álláshelye esetében 2005. október 10-én 15 óráig, míg a Gazdasági Ügyek Osztályának legfőbb ügyészségi ügyész álláshelye esetében 2005. október 25-én 15 óráig,
 • a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség magánjogi és közigazgatási jogi szakági főügyészségi ügyészi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) 2005. október 14-én 15 óráig,
 • a Szekszárdi Városi Ügyészség büntetőjogi szakági csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a Tolna Megyei Főügyészségre (7100 Szekszárd, Béla tér 3.) 2005. október 31-én 15 óráig,
 • a Nyíregyházi Városi Ügyészség büntetőjogi szakági ügyészi álláshelye esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 2005. október 31-én 15 óráig, és
 • a Tatabányai Városi Ügyészség büntetőjogi szakági ügyészi álláshelye esetében a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészségre (2800 Tatabánya, Népház u. 6.) 2005. október 14-én 15 óráig kell beérkezniük.

A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül értesítjük.