December elsején, AIDS világnapon a Drogprevenciós Alapítvány tűcsereprogramjának munkatársa a Társaság a Szabadságjogokért jogi képviselete mellett feljelentette magát az ügyészségen. Az önfeljelentő nyilatkozatot a Fővárosi Főügyészség Budapest, V. kerület, Akadémia utcai épületében átvette.

Azt jelenleg még nem lehet tudni, hogy az ügyészség vádat emel-e az önfeljelentő pszichológus ellen, vagy megtagadja a nyomozást.

Az akcióra azért volt szükség, mert a Legfőbb Ügyészség jogi álláspontja szerint „Az illegális drogfogyasztás, annak bármilyen módon, illetve céllal történő segítése – álláspontom szerint minden esetben – bűncselekmény gyanújára utal. Ennek észlelése esetén a bűnüldöző hatóságok hivatalból kötelesek eljárni.”

Paradox helyzet állt elő azzal, hogy a szakminisztérium által támogatott programok HIV/AIDS megelőzési tevékenységét az állam egy másik intézménye bűncselekménynek tekinti.

A TASZ a december 1-i, a stratégiai pervitel kategóriájába tartozó akciótól azt várja, hogy tisztázódjon: a Nemzeti Drogstratégiában megjelölt feladatokat ellátó, ártalomcsökkentésben részt vevő szociális munkások bűncselekményt követnek-e el azzal, hogy steril felszerelést szolgáltatnak intravénás droghasználóknak, azért, hogy a fogyasztók megvédhessék magukat a fertőzésektől, illetve azzal, hogy a potenciálisan fertőző injekciós tűket begyűjtik és megsemmisítik. Választ várnak arra a kérdésre is, hogy az injekciós droghasználók igénybe vehetik-e retorzióktól való félelem nélkül a számukra állami pénzből fenntartott tűcsereprogramokat és -automatákat.

Az önfeljelentés előtt dr. Pelle Andrea, a TASZ jogsegélyszolgálatának vezetője és Takács István Gábor, a Drogprevenciós Alapítvány tűcsereprogramjának (és a TASZ) munkatársa ismertette a kialakult helyzetet a Parlament Eseti Bizottsága (a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság) előtt.

Az Eseti Bizottság a probléma fontosságára tekintettel bejelentette, hogy egy külön ülést szentel a kérdés megvitatásának. Erre az ülésre meghívást kap az ügyészség és a rendőrség is. Az ülés után a Bizottság állásfoglalást ad közre az ártalomcsökkentő programok körül kialakult helyzet megoldására teendő lépésekkel kapcsolatban.

A drogkérdés racionális kezelésében és a fertőző betegségek (HIV, Hepatitis) terjedésének megakadályozásában kulcsszerepet kapó tűcsere programok mind az AIDS megelőzésében szerepet kapó nemzetközi szervezetek (UNAIDS, WHO), mind a 2000-ben elfogadott Nemzeti Drogstratégia szerint támogatandó és hatékony programoknak számítanak.

A tűcsereprogram amellett hogy egészségvédő, nem növeli meg a drogfogyasztást, ellenkezőleg, a társadalom peremére sodródott emberek számára megkönnyíti a segítő rendszerhez való hozzáférést.

Mind a nemzetközi tapasztalatok, mind az Egészségügyi Világszervezet 2004-es állásfoglalása szerint, az injektáló eszközökhöz való hozzáférés jogi korlátozása akadályozza a HIV/AIDS és más vér útján terjedő betegségek terjedésének megfékezését az injektáló droghasználók között.

Ha retorzióktól kell tartaniuk azoknak, akik az egyébként legális steril felszerelést maguknál tartják, illetve a megfelelő megsemmisítés érdekében a használt fecskendőket elviszik a tűcsereprogramokba, ez akadályozza és ellehetetlenítheti az ártalomcsökkentő szervezetek társadalmilag kiemelkedően fontos és költséghatékony munkáját.