Immár közel egy éve érvényben van Magyarországon az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy a közokiratba foglalt követelések az Európai Unió egész területén érvényesek, így közvetlenül végrehajthatók legyenek. Tehát a pórul járt vállalkozó a hosszadalmas és költséges pereskedés helyett alig néhány hét alatt hozzájuthat jogos követeléséhez. Igaz, ma még csak a nem vitatott pénzkövetelésekre vonatkozik a jogszabály, árura vagy ingatlanra nem.

Mindaddig nincs semmi baj, amíg az áru ellenértéke időben megérkezik. Ha viszont nem, következik a hosszadalmas és költséges pereskedés egy idegen ország bíróságán, ráadásul az esetek egy részében eredménytelenül. Mindez akár csődbe is vihet egy kisebb tőkeerővel rendelkező vállalkozást, de a körbetartozások növekedése következtében komoly problémát jelenthet nagyobb cég számára is. Szakértők szerint ez az egyik oka annak, hogy sok vállalkozó ódzkodik attól, hogy határon átnyúló kereskedelmi tevékenységet folytasson.

2005. október 21. óta azonban az Európai Parlament és az Európai Tanács 805/2004/EK rendelete alapján Magyarországon is hatályos az a törvény, amely kimondja az okiratok szabad áramlását, azaz hogy az Európai Unió bármely országában kiadott közjegyzői okirat érvényes itthon, illetve a hazai közokirat érvényes az EU tagállamaiban. Dr. Kapás Katalin, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke egy konferencián úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió rendelkezésének fontossága már-már a fizikai országhatárok lebontásának jelentőségével vetekszik, mivel sokkal biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá teszi az Európán belüli szerződéseket. A lehetőséggel azonban mégis csak kevés magyar vállalat él.

Eddig nem volt divat
Egy külföldi cég számára nem újdonság szerződésének közokiratba foglaltatása. Túlnyomó részben a hazánkban tevékenykedő multinacionális vállalatok is ilyen módon biztosítják gazdasági ügyleteiket a partnereikkel szemben. A hazai szerződési kultúra azonban még nincs ezen a fejlettségi szinten: a hazai kis- és középvállalatok számára idegen ez az intézmény, akkor is, ha a vezető esetleg magánemberként már találkozott a közjegyzők által készített okirattal, akár egy bankkölcsön esetén. Az uniós rendelkezés így tágabb értelemben véve jótékonyan hathat a magyar üzleti kultúrára is.

  • Az európai uniós csatlakozáskor nyilvánvalóvá vált, hogy az új tagállamok üzleti, szerződéskötési kultúrája jelentősen eltér a régiekétől. Magyarországon a cégek közötti megállapodásokra kevésbé jellemző az írásbeliség, számos olyan részlet van, amelyet nem kell dokumentumba foglalni, szemben a nyugat-európai országokban megszokott gyakorlattal. A kereskedelmi szerződések érvényességéhez itthon például nincs szükség közjegyzőre, így a legtöbb kis- és középvállalatnál ez fel sem merül; esetleg csak felesleges adminisztrációnak vélik – hangsúlyozza dr. Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szóvivője.

Pedig érdemes a szerződést, illetve annak stratégiai elemeit – fizetési rend, kezesség, zálog – közokiratba foglalni, különösen abban az esetben, ha előfordulhat, hogy a partner nem fizet határidőre. Sok esetben az is elég, ha az adós egyoldalú kötelezettségvállalását mondja ki ilyen irat. Ez az eljárás egyszerűbb, hiszen a feleknek nem kell együtt megjelenniük a közjegyző előtt, és nemritkán olcsóbb is.

Kizárólag pénzkövetelésekre
Az Európai Unió bármely tagállamában kiállíthatják a közokiratot. Az uniós végrehajthatósági jogcím ugyanis azt jelenti, hogy a közjegyző a kiállítás országában rá vonatkozó szabályok szerint közvetlen végrehajtásra alkalmas iratot állít ki – az aláírás hitelesítése nem tartozik ebbe a körbe -, és ennek alapján az unió bármely tagállamában közvetlen végrehajtásnak van helye a nem vitatott pénzkövetelések tekintetében. Ez a szabály nem vonatkozik bármely dolog birtokba adásának végrehajtására, például egy ingatlan átadására. Bár ebben az esetben is előnyösebb helyzetben van az, aki közokirattal rendelkezik, de az eljárás módja az adott két ország között létező szerződéseken múlik, miután a birtokba adási eljárásokat országonként máshogyan szabályozzák.

További részletek: http://piac-profit.hu/?…