Az Európai Bizottság jogalkotásában az alapjogi charta tiszteletben tartását szorgalmazza az EP. A képviselők szeretnék, ha az alapjogok ellenőrzésébe a lehető legtöbb külső, független szereplőt vonnák be. A parlament számít az Alapjogi Ügynökség szakértelmére mind saját, mind az Európai Bizottság és az Európai Tanács jogalkotási munkájában.

Az unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása és a jogállamiság elvein alapul”. Ezen alapjogoknak az unió különféle szerveinek jogalkotási munkájában való minél teljesebb érvényesülését szorgalmazza az EP által csütörtökön elfogadott jelentés.

A Johannes Voggenhuber (zöldpárti, osztrák) képviselő által jegyzett, csütörtökön 485-87-29 arányban elfogadott jelentés “felkéri a bizottságot, hogy tegye átláthatóbbá a nyomon követési folyamatot és konzultáljon a civil társadalom érintett szereplőivel, különösen azokkal, akiket a bizottság mindenkori javaslatai érinthetnek” . A parlament arra kéri a bizottságot, hogy a külső szereplők bevonására konkrét mechanizmust dolgozzon ki.

A jelentés felhívja a Tanácsot is “az alapvető jogok rendszeres vizsgálatának erősítésére a kormányzati együttműködés területén és az eredmények nyilvánosságra hozatalára”.

A képviselők azt szeretnék, ha az intézmények és a közvélemény rendszeres jelentésekben tájékozódhatna az alapjogok tiszteletben tartásának belső ellenőrzéséről.

Az elfogadott jelentés szükségesnek tartja az alapjogi charta figyelembe vételére vonatkozó eljárásnak az egész jogalkotási folyamatra való kiterjesztését, a parlament helyzetének erősítését, az Alapjogi Ügynökség szerepének pontosítását és támogatásának fokozott igénybevételét. A jelentés szorgalmazza, hogy az unió többi intézménye is vegye igénybe jogalkotási munkájában az alapjogi ügynökség szakértelmét, ezért szükségesnek tartja a létrehozandó intézmény megfelelő forrásokkal való ellátását.

Gál: van teendő az alapjogok érvényesülése érdekében

“Az alapvető jogaink, az emberi jogaink tiszteletben tartatása, azok érvényesítése, minden körülmények között minden európai jogállam és demokrácia alapköve. Megkerülhetetlen és felülírhatatlan” – mondta felszólalásában a néppárti frakció nevében felszólaló Gál Kinga. “Az alapvető jogok tényleges tiszteletben tartása, az uniós intézmények részéről ott kezdődik, amikor megjelenik az Alapjogi Charta tiszteletben tartása” – tette hozzá.

“A nap mint nap megjelenő emberjogi problémák, és azok összetettsége bizonyítja, hogy van teendő, és sok a teendő ezen a területen” – fogalmazott Gál Kinga.

A képviselőnő szerint az unió meghatározó bázisát jelentő alapjogok tiszteletben tartásával kapcsolatban a deklarációkhoz eddig kevés konkrétum kapcsolódik. Ezért Gál Kinga az alapjogi charta jogi erővel történő felruházását szorgalmazta.