MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 45. szám
2024. április 17.

2024. évi III. törvény
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a polgári veszélyhelyzetek terén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

2024. évi IV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi és szervezett bűnözés elleni küzdelemben és megelőzésben való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

2024. évi V. törvény
Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumai alkalmazásának felfüggesztéséről

2024. évi VI. törvény
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2023. május 18-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 259. és 260. számú határozatok kihirdetéséről

2024. évi VII. törvény
A kriptoeszközök piacáról

2024. évi VIII. törvény
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról

2024. évi IX. törvény
Egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

2024. évi X. törvény
A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2024. évi XI. törvény
A Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról

83/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatással összefüggő egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól

86/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

20/2024. (IV. 17.) BM rendelet
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról

8/2024. (IV. 17.) KKM rendelet
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról

1001/2024. (IV. 17.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozat módosításáról

81/2024. (IV. 17.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról

1110/2024. (IV. 17.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

1111/2024. (IV. 17.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

30/2024. (IV. 17.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti Megerősített Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

31/2024. (IV. 17.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

32/2024. (IV. 17.) ME határozata
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 46. szám
2024. április 23.

87/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén történő, határokon átnyúló elektronikus adatcserére szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX-rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/850 európai parlamenti és a tanácsi rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról

88/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az LTE 450 MHz-es mobil adatkommunikációs hálózat honvédelmi célú átvételével kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

89/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

90/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló kormányrendeletek módosításáról

91/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

92/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
Egyes felszámolási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

11/2024. (IV. 23.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

5/2024. (IV. 23.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

4/2024. (IV. 23.) TNM rendelet
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról

26/2024. (IV. 23.) AM rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

27/2024. (IV. 23.) AM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

28/2024. (IV. 23.) AM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

82/2024. (IV. 23.) KE határozat
Bíró felmentéséről

83/2024. (IV. 23.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és bírói kinevezések ismételt meghosszabbításáról

84/2024. (IV. 23.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

1112/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
Egyes közgyűjteményeknek a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központba történő integrációjáról

1113/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A WA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezéséhez szükséges további kormányzati intézkedésekről, valamint a FINA 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról

1114/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A rezsivédelmi szolgáltatás 2024. második negyedévi ellentételezése érdekében a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

1115/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok informatikai működtetése érdekében történő forrásbiztosításról

1116/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyes feladataival kapcsolatos forrásbiztosításról

1117/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1118/2024. (IV. 23.) Korm. határozat
Egyes ipari parki beruházásokkal összefüggő, közúti és vasúti fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról

33/2024. (IV. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

34/2024. (IV. 23.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 47. szám
2024. április 25.

94/2024. (IV. 25.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

10/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

14/2024. (IV. 25.) NGM rendelet
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosításáról

Köf.5003/2024/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

35/2024. (IV. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

36/2024. (IV. 25.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról

37/2024. (IV. 25.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról