A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Jogi Albizottsága 2007. április 11-én tartotta alakuló ülését az Országgyűlésben. Az ülést Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. Az alakuló ülést Dr. Avarkeszi Dezső, a KMKF Jogi Albizottság elnöke és Balog Zoltán, az albizottság társelnöke elnökölte.

A KMKF Jogi Albizottsága üdvözli a KMKF négy albizottságának felállítását. Az albizottsági rendszer létrehozásával a magyar-magyar parlamenti együttműködés új szakaszba lépett. A kialakított egyeztetési mechanizmus megteremti a folyamatos párbeszéd lehetőségét a KMKF határon túli és a KMKF magyarországi tagjai között.

Dr. Szili Katalin, a KMKF elnöke ismertette a „Magyar-magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzetrészek nagy részének Európai Uniós csatlakozása után” című vitaanyag jogi vonatkozásait. A KMKF Jogi Albizottsága az előterjesztést megvitatatta, annak tartalmával és következtetéseivel egyetértett. A KMKF Jogi Albizottsága felkéri a KMKF elnökét, hogy az ülésen elhangzott észrevételek és módosító javaslatok figyelembevételével a vitaanyagot terjessze a KMKF Állandó bizottságának soron következő, tavaszi ülése elé.

Dr. Soltész István, az Országgyűlés főtitkára és Dr. Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára tájékoztatást adott a KMKF Jogi albizottságának az Országgyűlés, illetve a Kormány 2007. tavaszi törvényalkotási programjáról. Az Országgyűlés főtitkára kiemelte, hogy a parlamenti bizottságok jelentik azt a fórumot, ahol a KMKF tagjai hatékonyan fejthetik ki véleményüket a törvényjavaslatokról. A Kormány képviselője elmondta, hogy a kisebbségi jogoknak, mint szempontnak a nemzetközi fórumokon történő megjelenítésében paradigma-váltás várható, további kétoldalú és sokoldalú megállapodások, gyakorlatok szükségesek. A Kormány képviselője a 2007. évi törvényalkotási program törvényjavaslatai közül felhívta a KMKF Jogi albizottsága tagjainak figyelmét az egyszerűbb vállalkozási környezet megteremtését és a közjogi jogalkotás konszolidálását szolgáló szabályok alkotására. A Kormány képviselője utalt továbbá a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény által előirányzott lehetőségre, amelynek keretében a határon túli magyar szervezetek is részt vehetnek, véleményt nyilváníthatnak a jogalkotás folyamatában. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény többek között az Internet eszközével élve lehetővé tette a jogalkotási folyamat átláthatóságát. A KMKF Jogi albizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a jövőben használni kell a törvényjavaslatok véleményezését lehetővé tévő, az albizottság titkársága által működtetett egyeztetési mechanizmust, amely az albizottság határon túli tagjai számára konzultációs lehetőséget biztosít minden olyan törvényjavaslat vonatkozásában, amelyet az Országgyűlés megvitat. A KMKF Jogi albizottsága felkéri titkárságát, hogy küldje meg az albizottság határon túli tagjainak a már elfogadott törvények közül különösen azokat, amelyek érintik a határon túli magyar közösségeket.

A KMKF Jogi albizottsága tagjainak Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója a találkozón tájékoztatást adott a Magyarország és a szomszédos országok közötti migrációs folyamatokról.

A KMKF Jogi albizottsága a Külügyi és Európa-ügyi albizottság 2007. február 20-i, illetve a Gazdasági albizottság 2007. április 10-ei állásfoglalásához csatlakozva felkéri a KMKF elnökét, hogy a KMKF Állandó bizottságának soron következő ülésére terjesszen elő egy átfogó megoldási javaslatot Magyarország teljes jogú schengeni csatlakozását követően a csatlakozásból a magyar-magyar kapcsolattartás terén fellépő nehézségek megoldása érdekében.

A KMKF Jogi albizottságának tagjai kérik, hogy a KMKF tagjai egészítsék ki a KMKF 2006. évi plenáris ülésre előterjesztett jelentéseiket közösségük helyzetéről, és azt terjesszék a KMKF következő 2007. évi plenáris ülése elé.

A KMKF Jogi albizottságának következő ülésére 2007 őszén, az Országgyűlés őszi ülésszakának elején kerül sor.