21 hazai társadalmi szervezet fordult a Kormányhoz és az illetékes parlamenti képviselőkhöz a 47 tagállamból álló Európa Tanács (ET) készülő információszabadság-egyezménye kapcsán. Az ET, melynek Magyarország is tagja, elsőként a világon nemzetközi egyezményben kívánja rögzíteni a közérdekű adatokhoz való hozzáférés szabályait.

A kezdeményezés jelentőségét aligha kell hangsúlyozni, a készülő nemzetközi egyezmény mind az európai országoknak, mind a világ azon államainak, amelyek Európát példaképül tekintik, iránymutatásul fog szolgálni. Az egyezmény tervezetét egy szakértői csoport készíti elő, melynek az utolsó ülése 2007. október 9-én (kedden) lesz. A készülő tervezet az információszabadság számos fontos garanciáját foglalja magában, azonban néhány jelentős kérdésben alatta marad a hatályos nemzeti jogszabályok színvonalának, a hatályos magyar törvényeknél pedig jóval gyengébb.

Az aláíró társadalmi szervezetek és magánszemélyek nyílt levelükben aggodalmukat fejezik ki a szakértői csoport munkája és a tervezet jelenlegi szövege kapcsán. A nyílt levél egy nemzetközi összefogás része (www.access-info.org), melynek keretében már 160 civil szervezet és 170 egyéni aláíró csatlakozott a felhíváshoz.

Az aláíró szervezetek arra kérik a Kormányt és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének magyar képviselőit, hogy a Magyar Köztársaságot az Európa Tanácsban képviselve tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az információszabadság-egyezmény ne maradjon a hatályos magyar szabályozás színvonala alatt, és a tervezet hibáit küszöböljék ki.