Az igazságügyi tárca alapvető és fontos céljának tartja a vállalkozásokat és magánszemélyeket érintő bürokratikus terhek felszámolását és a különböző hatósági eljárások egyszerűsítését – indokolta a cégnyilvántartásról szóló törvény módosítását Avarkeszi Dezső, az igazságügyi tárca államtitkára expozéjában kedden a parlamentben.

Avarkeszi Dezső kifejtette: a javaslat a gazdasági forgalom szereplőit alapjaiban érintő változásokat tartalmaz. A módosítás a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére és a hitelezők érdekeinek hatékonyabb védelmére vezetne be új rendelkezéseket.

Ezek többek között a cégtörvényre, a számvitel szerinti beszámolók közzétételére és a tevékenységi körhöz tartozó TEÁOR-számok új rendjének szabályozására vonatkoznak – fűzte hozzá.

A törvényjavaslat az elektronikus cégeljárás gyakorlati tapasztalatai alapján módosítja a cégjegyzékben szereplő adatok metódusát, és a cégeljárásban az illeték és közzétételi költségtérítés befizetésében új, kedvező szabályokat állapít meg.

A TEÁOR-számokra való áttérés a vállalkozások számára időről-időre felesleges adminisztrációs terhet és többletköltséget eredményezett, megnövekedett a cégbíróságok és a körzetközponti jegyzők leterheltsége – magyarázta Avarkeszi Dezső.

A gyakorlati tapasztalatok alapján ezért szükségessé vált megszüntetni a TEÁOR-kódok túlburjánzott alkalmazását, és ahol ez ésszerűen nem indokolt, hatályon kívül helyezni a feltüntetési és bejelentési kötelezettséget. Mint elhangzott, a bejelentéssel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentése, a többletköltségek megszüntetése érdekében racionalizálja a javaslat a számok használatát, s megoldást kínál módosulásuk esetére is.

A fő cél, hogy a számok megváltozásakor vállalkozói oldalon ne keletkezzen felesleges teher, míg állami oldalon a lehető legegyszerűbb, leghatékonyabb rendszer alakuljon ki – mondta az államtitkár. Kitért arra, hogy a javaslat elvi jelleggel deklarálja, a TEÁOR-számok cseréje nem érinti a megszerzett jogosítványokat. Azok a vállalkozások, amelyeket a számok módosulása miatt joghátrány ért, a törvény hatályba lépését követő kilencven napon belül illetékmentesen kezdeményezhetik a korábbi állapot visszaállítását.

A törvényjavaslattal összefüggésben módosul a cégtörvény, a gazdasági társaságokról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló jogszabály és az egyéni vállalkozásokról szóló törvény is. A társasági szerződésben például nem lenne szükséges a főtevékenység feltüntetése, hanem azon tevékenységeket kell jelezni, amelyeket a cégjegyzékbe be kíván jegyeztetni az adott cég.

A javaslat egyszerűbbé teszi a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére a beszámolók benyújtását is. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások többsége papíralapon teljesítette közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségét. Ezek feldolgozása, elektronikus formátummá alakítása jelentős költséggel járt.

Avarkeszi Dezső közölte: a jelenlegi rendszer így nem képes biztosítani az adatok gyors közzétételét; a cégek egy része nem tesz eleget törvényi kötelezettségeinek, így jelentős adatok nem válnak hozzáférhetővé.

A javaslat előírja, hogy a cégek beszámolóikat kizárólag elektronikus úton, a kormányzati portálon keresztül nyújtsák be a cégközlöny részére – mondta az államtitkár.