MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 34. szám
2024. március 19.

6/2024. (III. 19.) OGY határozat
A harmadik országok nevében végzett érdekképviselet átláthatóságára vonatkozó harmonizált belső piaci követelmények megállapításáról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

7/2024. (III. 19.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

46/2024. (III. 19.) KE határozat
Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

47/2024. (III. 19.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról

48/2024. (III. 19.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 35. szám
2024. március 21.

61/2024. (III. 21.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

62/2024. (III. 21.) Korm. rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

63/2024. (III. 21.) Korm. rendelet
A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet és egy honvédelemi tárgyú Korm. rendelet módosításáról

4/2024. (III. 21.) NMHH rendelet
A peren kívüli vitarendezési testületekre vonatkozó részletes szabályokról

3/2024. (III. 21.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

9/2024. (III. 21.) NGM rendelet
Az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése és egy gazdasági társaság névváltozásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

49/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

50/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

51/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

52/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

53/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

54/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

55/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

56/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

57/2024. (III. 21.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1063/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A Törökországot és Szíriát sújtó földrengésben megsérült egyes épületek felújításának és további humanitárius segítségnyújtás Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról szóló 1129/2023. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

1064/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A szociális szolgáltatások keretében egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről

1065/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A 2026. évi World Athletics Ultimate Championships megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

1066/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A mezőgazdasági termelők mezőgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatos 2024. évi terheinek csökkentéséről és a mezőgazdasági vízszolgáltatók vízszolgáltatási díja fennmaradó részének központi költségvetésből történő biztosításáról

1067/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

1068/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

1069/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

1070/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A Székesfehérvár megyei jogú város területén megvalósuló közúti beruházással kapcsolatos intézkedésekről

1071/2024. (III. 21.) Korm. határozat
A zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése elnevezésű projekt keretében szükséges többletforrás biztosításáról

1072/2024. (III. 21.) Korm. határozat
Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1505/2022. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról

19/2024. (III. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az Ipoly határfolyón Ipolytölgyes (Malé Kosihy) és Perőcsény (Ipe¾ský Sokolec) térségében lévő meder-duzzasztók és szivattyútelepek létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

20/2024. (III. 21.) ME határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 36. szám
2024. március 25.

10/2024. (III. 25.) AM rendelet
A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2024–2027. évi igénybevételének szabályairól

11/2024. (III. 25.) AM rendelet
Egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

58/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

59/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

60/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

61/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

62/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

63/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

64/2024. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 37. szám
2024. március 26.

10/2024. (III. 26.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről