A gazdasági válságra való tekintettel az Európai Bizottság jelentősen enyhítene a legkisebb vállalkozások adminisztratív terhein. Az európai könyvvizsgálók örülnek az egyszerűsítésnek, ám nem lelkesednek a javaslat minden pontjáért.

Az Európai Bizottság új javaslata értelmében a mikrovállalkozásoknak a jövőben nem kellene pénzügyi beszámolót készíteniük – a testület reményei szerint ezzel akár évi 1200 eurót is megspórolhatnának a legkisebb vállalkozások, összességében pedig akár 6,3 milliárd eurót is meg lehetne takarítani. Mikrovállalkozásnak azok a társaságok számítanak, amelyek mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 ezer eurót, nettó forgalma pedig nem lépi túl az egymillió eurót, illetve átlagban tíz főt foglalkoztat az adott pénzügyi évben. A mikrovállalkozások rendszerint helyi vagy regionális szinten tevékenykednek, és szinte alig fejtenek ki határokon átnyúló tevékenységet. Gyakran azonban ugyanolyan beszámolási kötelezettségnek kell eleget tenniük, mint a nagyobb cégeknek, ami a Bizottság megítélése szerint aránytalan terheket ró a kisebb vállalkozásokra.

A Bizottság alapvetően a gazdasági bizonytalansággal magyarázza az intézkedést, Charlie McCreevy belsőpiaci biztos szerint ugyanis így szeretnének enyhíteni a mikrovállalkozásokra nehezedő bürokratikus terheken. A javaslat egyébként a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvet módosítaná, pontosabban lehetővé tenné, hogy a mikrovállalkozások mentességet élvezzenek a direktíva előírásai alól. Az intézkedés életbe lépéséhez még a Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának is áldását kell adnia.