Az Alkotmánybíróság (Ab) február 23-án hozott határozatában törvénysértés miatt megsemmisítette a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott önkormányzati rendelet azon rendelkezését, amely megtiltotta a távhőszolgáltatással ellátott épületeknél a távhő szolgáltatási rendszerről való leválást.

Az érintett rendelkezés kimondta: „Az épületek fűtéséből származó levegő szennyezés növekedésének megakadályozása érdekében a távhőszolgáltatással ellátott épületeknél a távhőszolgáltatási rendszerről való leválás és ezen épületek vagy épületrészek más, kis hőteljesítmény kazánokkal történő fűtése nem engedélyezhető.” A 22/2009. (II. 26.) AB határozat alapján a megsemmisített rendelkezés a Magyar Közlönyben történő közzétételének napján, azaz február 26-án vesztette hatályát.

Az ügyben a megyei közigazgatási hivatal vezetője fordult az Alkotmánybírósághoz, miután a képviselő-testület törvényességi észrevételének nem adott helyt. Az Ab megalapozottnak találta az indítványt. A határozat indokolásában rámutatott: az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb színt jogszabállyal. A távhőszolgáltatás biztosítása olyan helyi közfeladat, amely törvényi szabályozás alatt áll. Erre tekintettel az önkormányzat rendeletalkotási szabadsága korlátozott, a képviselő-testületet csak a törvény felhatalmazása alapján, a törvények keretei között illeti meg a szabályozás joga. A törvény rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó rendelkezései alapján a képviselő-testületnek arra nincs felhatalmazása, hogy rendeletében kötelezővé tegye a távhőszolgáltatás igénybevételét, és megtiltsa a távhőszolgáltatási rendszerről történő leválást. Az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet, hogy a távhőszolgáltatás – különösen a lakossági felhasználók tekintetében – természetes monopolhelyzetet élvező szolgáltatás, ezért a távhőszolgáltatás szabályozásában kitüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének. A távhőszolgáltatásról szóló törvény a felhasználó jogaként szabályozza az általános közüzemi szerződés felmondását azzal, hogy részletesen szabályozza a felmondás feltételeit, ezzel biztosítva azt, hogy a szerződés felmondása más felhasználók jogait ne korlátozza, azok tulajdonában kárt ne okozzon, illetőleg ne veszélyeztesse a szolgáltatói és a felhasználói rendszer zavartalan működését.

A határozat teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján