A jövő év első napjától elektronikusan lehet egyéni vállalkozást nyitni, és bármelyik egyéni vállalkozás bejegyeztethető a cégjegyzékbe annak megjelölésével, hogy az így létrejövő egyéni cég felelőssége korlátlan vagy korlátozott legyen – az erről szóló törvényt hétfőn fogadta el a parlament.

A képviselők 198 igen, 160 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadták el a jogszabályt.

Jelenleg az egyéni vállalkozások engedélykötelesek, jövőre viszont csak az indításukhoz szükséges bejelentés, s ezt elektronikusan kell megtenni. A bejelentést a kormány által kijelölendő hatósághoz kell küldeni. A bejelentés a majdani egyéni vállalkozó személyi adatait, a székhelyét és a fő- és egyéb tevékenységét tartalmazza. A hatóság automatikusan megkéri az adó- és a KSH számot, majd az egész anyagot – az ugyan csak a kormány által kijelölendő – nyilvántartó szervhez továbbítja. Ez utóbbi a nyilvántartásba vétel után visszajelez a kérelmezőnek, aki innentől egyéni vállalkozó, és megkezdheti a tevékenységét. Az egész folyamat néhány percet vesz igénybe és illetékmentes.

A hatósági engedélyhez kötött tevékenység azonban csak eme engedély beszerzése után kezdhető meg. Az egyéni vállalkozó a teljes vagyonával – korlátlanul – felel a tevékenységéért. Vállalkozói igazolványt csak külön kérésre kap, az nem szükséges a tevékenység gyakorlásához.

Az egyéni vállalkozó kérheti, hogy a cégbíróság jegyezze be őt a cégjegyzékbe, ekkor egyéni céggé alakul át. A bejegyzéshez alapító okirat kell, amelyhez ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzése szükséges. Az egyéni cégnek sincs jogi személyisége, ennek elvileg azért van jelentősége, mert a létező cégformák közül csak a jogi személyiséggel rendelkezők – ilyen a kft. és az rt. – felelőssége korlátozott. A többiek korlátlanul – a tulajdonosaik vagyonával is – felelnek a tartozásaikért. Ezzel szemben az egyéni cég alapítója választhat a korlátlan és a korlátolt felelősség között.

Az egyéni céget a cégbíróság 30 napon belül jegyzi be a cégjegyzékbe. Ha a jegyzett tőke 200 ezer forint alatti, az csak készpénz lehet, amit előre be kell fizetni. A 200 ezer forint feletti jegyzett tőke viszont apportból is állhat.

Az egyéni cég gazdasági társasággá is átalakulhat.

Kapcsolódó cikkek:

Új jogalanyok a gazdasági életben I. – Az egyéni cégről

Új jogalanyok a gazdasági életben II. – Az egyéni vállalkozóról