Több száz pénznyerő automata üzemeltetését függesztette fel az adóhatóság Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya az elmúlt másfél évben tartott helyszíni vizsgálataiban a nem hiteles működés miatt. Az állami adóhatóság leszögezi: minden tudomására jutott szabálytalanság esetébe megteszi a szükséges intézkedéseket az illetéktelen üzemeltetés feltárására és szankcionálására.

A szerencsejátékok jogi szabályozása, összhangban a mérésügyi jogszabályokkal, egyértelmű előírásokat tartalmaz a pénznyerő automata típusengedélyezéséhez, illetve ennek alapján a pénznyerő automata egyedi hitelesítéséhez. Ezt a tevékenységet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (mérésügyi szerv) végzi, amely vizsgálja, hogy a berendezés szerencsejáték lefolytatására alkalmas-e, és megfelel-e az előírásoknak. Egyedi hitelesítéskor a hitelesítési engedélyezéskor meghatározott helyeken hitelesítést tanúsító jeleket helyez el, gátolva az illetéktelen hozzáférést.

Az állami adóhatóság csak hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező és egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő berendezés üzemeltetését engedélyezi. Az állami adóhatóság mind a játékterem, mind a pénznyerő automata jogszabályoknak, engedélyben foglaltaknak való megfelelését vizsgálja, ellenőrzése során többek között a hiteles állapotot, a tanúsító jelek hiánytalan meglétét, sértetlenségét, azonosságát is vizsgálja.

Amennyiben az állami adóhatóság ellenőrzése során feltárja, hogy a pénznyerő automata nem hiteles állapotban üzemel, intézkedik. Ennek megfelelően az elmúlt másfél évben több száz esetben került sor helyszíni ellenőrzés keretében a pénznyerő automata üzemeltetésének felfüggesztésére nem hiteles működés miatt. A fentiek kivizsgálására az állami adóhatóság minden esetben megkereste a mérésügyi szervet, amelynek eredményeképp az újrahitelesítésre való kötelező határozatokat adtak ki.

A két szervezet az együttműködés keretében az elmúlt időszakban több pénznyerő automata manipulálhatóságával összefüggő visszaélés ellen lépett fel sikerrel. Voltak olyan esetek, amelyekben adott programokkal szerelt pénznyerő automatáknál az üzemeltetés adatai illetéktelen módon, programból változtathatónak bizonyultak. Ezekben a visszaélés lehetősége miatt az érintett pénznyerő automaták típusengedélyét visszavonták, az egyedi berendezések újrahitelesítését elrendelték.

Engedélyezési eljárásban az érintett pénznyerő automatákat kiszűrték, illetve ellenőrzés keretében az érintett pénznyerő automaták felderítése is különös hangsúlyt kapott. Több esetben a pénznyerő automatába olyan illetéktelen átkötést építettek be, amely alkalmas a könyvelt adatok manipulálására. Számos esetben zártak le az ellenőrök pénznyerő automatát típusidegen vezetékelés, illetve rongálódott vagy hiányzó plomba, valamint engedély nélküli beépített csatlakozó miatt.

A mérésügyi szervvel végzett közös ellenőrzések száma az utóbbi hónapokban megduplázódott, több szervező ügyében tárták fel „illegális beavatkozást”. Azokban az esetekben, ahol bűncselekmény elkövetésének gyanúja merült fel, büntető feljelentés készült, illetve a nyomozó szervvel közös ellenőrzés lefolytatása is várható.

A jogszabályi előírások szerint vendéglátó-ipari egységben legfeljebb két pénznyerő automata működhet. Egy pénznyerő automata azonban több „játékhelyes” lehet. Ebben az esetben a berendezés több gépnek tűnhet, valójában az egy darab pénznyerő automatának minősül.

A pénznyerő automatákon megtett tét 80%-ának nyereményként történő kifizetését a hatályos jogszabályi előírások alapján csak az I. kategóriába sorolt berendezéseknek kell biztosítania, amelyek az engedéllyel rendelkező gépek 10 %-át teszik ki. Ezek a gépek vendéglátó-ipari egységekben nem is működ(het)nek. A többi pénznyerő automata esetében a nyeremény-visszafizetési hányadot a játékosi érdeklődés fenntartására figyelemmel, a gyártó által biztosított keretek között lehet beállítani, ebből adódóan a vendéglátó-ipari egységekben üzemeltetett pénznyerő automaták esetében nincs is értelme az olyan típusú pörgetéseknek, amelyek a játékosokat megkárosító, nyeremények szervező általi kivételét eredményezik.