A jövőben a képviselő-testületen kívülről is lehet alpolgármestert, főpolgármester-helyettest és megyei közgyűlési alelnököt választani, miután hétfőn az Országgyűlés elfogadta az erről szóló alkotmány- és törvénymódosítást.

A képviselők 260 igen és 109 nem szavazat ellenében fogadták el az alkotmánymódosítást. A parlament döntött a helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény módosításáról is, a minősített többséget igénylő részeket 260 igen, 69 nem szavazattal, 41 tartózkodás mellett, az egyszerű többséget igénylő részeket 261 igen, 110 nem szavazattal fogadták el.

A három fideszes képviselő, Kósa Lajos, Rácz Róbert és Vitányi István kezdeményezésére az alkotmányban rögzítették: a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére alpolgármestert választhat, és azt, hogy olyan alpolgármester is megválasztható, aki nem tagja a helyi képviselő-testületnek. A módosításba belefoglalták azt is, hogy a polgármestert csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki tagja a képviselő-testületnek.

Ehhez az alkotmánymódosításhoz kapcsolódva a három fideszes képviselő által beterjesztett, a helyi önkormányzatokról szóló és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény módosítása arról rendelkezik, hogy a helyi képviselő-testületek a polgármester javaslatára titkos szavazással választhatnak alpolgármestereket. Közülük egyet saját tagjaik közül kell megválasztani, de emellett a jövőben megválasztható olyan alpolgármester is, aki egyébként nem tagja a testületnek.

Ők ezután sem válnak a helyi önkormányzati testület tagjaivá, de az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek, viszont a polgármestert a testület elnökeként nem helyettesíthetik. Egyéb esetekben a törvény szerint rájuk is a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterek jogállása vonatkozik.

A jogszabály kitér arra, hogy az így választott alpolgármesterek megbízatása az önkormányzati választás napján szűnik meg, de megszűnhet akkor is, ha a polgármester teljes körűen elvonja feladatköreiket.

A módosítás hasonló szabályozást ír elő azon főpolgármester-helyettesek és megyei közgyűlési alelnökök számára, akik úgy töltik be a posztot, hogy eközben nem tagjai a fővárosi vagy a megyei közgyűlésnek.

A benyújtók azzal indokolták javaslatukat, hogy az alpolgármesteri tisztség polgármesterhez kötődő bizalmi jellege mellett az alpolgármester alkalmas arra, hogy a képviselő-testületek szakmai munkáját segítse. Ezért indokolatlannak tartják, hogy az alpolgármestert, a főpolgármester-helyettest és a megyei közgyűlés alelnökét kizárólag a saját tagjai közül választhassák meg az illetékes testületek.

Az Országgyűlés döntött arról is, hogy a törvények sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnöktől.

Az alkotmánymódosítás kihirdetése napján, míg a törvénymódosítás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010-es általános választását követő napon lép hatályba.