Módosulhat a heti öt kötelező testnevelésóráról szóló törvényjavaslat, az Országgyűlés sport- és turizmusbizottságának indítványa szerint a kormányzati ciklus végéig az alsó tagozaton való bevezetés tapasztalatainak birtokában döntenének a további ütemezésről.

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat eredeti szövegében az szerepel, hogy a közoktatási törvényt módosító, a mindennapos testnevelésórát előíró rendelkezéseket a 2011-2012-es tanévben vezetnék be az első és az ötödik évfolyamon, majd felmenő rendszerben alkalmaznák. A heti öt testnevelésórát az 1-8. évfolyamokon először a 2014-2015-ös tanévben kellene egységesen alkalmazni. Ezzel megnövelnék a kötelező tanórai foglalkozások számát, ami az 1-4. évfolyamon heti 2, az 5. évfolyamtól heti 2,5 órát jelent. Garanciális szabály, hogy a heti öt kötelező testnevelésóra tömbösített bevezetése esetén is biztosítani kell a mindennapos testmozgás lehetőségét.

A parlament honlapján közzétett bizottsági módosító indítványban az áll, hogy a megfelelő személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében a kötelező mindennapos testnevelési órát úgy vezessék be felmenő rendszerben, hogy a kormányzati ciklus végére az alsó tagozaton való bevezetés tapasztalatai birtokában lehessen dönteni a további ütemezésről. A hosszabb átmeneti időszak a tárgyi-infrastrukturális feltételekre való könnyebb felkészülés mellett az érintett pedagógusok számára is rugalmasabb átmenetet biztosít.

Az indítvány kitér arra is, hogy alsó tagozaton a jelenlegihez képest a heti két többlet testnevelésóra 2011. szeptembertől történő felmenő rendszerű megszervezése együtt jár a heti kötelező óraszám növelésével, aminek fedezetét már a jövő évi költségvetési törvény közoktatási normatíváiban tervezni kell.

Az sport- és turizmusbizottság indítványa rögzíti még, hogy alsó tagozaton indokolt egyrészt előírni, hogy a testnevelést az ilyen műveltségi területi végzettséggel nem rendelkező tanító akkor taníthatja, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés során elsajátította a hat-tíz éves korosztály számára a testnevelés tanításához az oktatási szakmódszertani ismereteket.

Az eredeti javaslat miatt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Kerpen Gábor július elején levélben fordult az Országgyűlés oktatási bizottságának tagjaihoz. Az érdekvédő kifejtette: a heti öt testnevelésóra érdemi megvalósítása nagy nehézségbe ütközik és az intézmények meghatározó részében középtávon is megvalósíthatatlan a kötelező órák részeként. Számításai szerint a mai infrastruktúra mellett a tervezett szabályozásnak nem lehet megfelelni. Az intézmények jelentős része a jelenlegi kötelezettségének sem tud megfelelni a tornatermek számát és felszereltségét illetően, azaz már jelenleg is sokszor iskolafolyosókon is zajlik a testnevelés – írta.