A házasság és a család védelmét célozzák többek között a kereszténydemokrata Pálffy István által a médiaalkotmányhoz benyújtott módosító javaslatok. A KDNP-s politikus hét módosító indítványt adott be, amelyek 12 paragrafust érintenek.

Pálffy István úgy fogalmazott: álláspontja szerint indítványai “sokat javítanak a törvényen és a helyzeten”.

A javaslatok a KDNP számára fontos nemzeti és eszmei értékek mellett a házasság és a család védelmére helyezik a hangsúlyt. Ennek jegyében az egyik indítvány rögzíti, hogy a médiaszolgáltatások nem sérthetik a házasság és a család intézményét. Azon médiaszolgáltatások, amelyek súlyosan veszélyeztethetik a kiskorúak és a fiatalkorúak szellemi, lelki erkölcsi és fizikai fejlődését, csak előzetes figyelmeztetés után vagy oly módon tehetők elérhetővé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzájuk – fejtette ki indítványában.

Javasolja azt is, hogy képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez vagy felhasználásához a törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett személy hozzájárulása legyen kötelező. Nincs szükség ugyanakkor az érintettek hozzájárulására tömegfelvétel készítéséhez és felhasználásához, illetve nyilvános közszereplésről, közhatalom nyilvános gyakorlása során a közszereplőről, a közhatalmat gyakorló személyről felvétel készítéséhez és annak “nem visszaélésszerű” felhasználásához.

Pálffy István indokoltnak tartotta, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatásban az állampolgárok tájékozódási és kulturális igényeinek kielégítésekor a magyar gazdaság anyagi és szellemi eredményei és hagyományai, a hungarikumok is törvényi biztosítékot kapjanak arra, hogy a közönséghez eljussanak. Hasonló okból nevezte szükségesnek a közszolgálati médiaszolgáltatás alkotmányos alapkérdései közé emelni az oktatáshoz való jog fontosságát.

Egy másik módosító javaslata szerint a tartalomszolgáltatók, valamint a velük munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók a bírósági és hatósági eljárásokról, illetve a minősített adatok védelméről szóló jogszabályok keretei között kötelesek lennének információforrásaik titokban tartására, ha az információ forrása tőlük ezt kérte. A képviselő szerint ez a módosítás erősebben kívánja védeni az informátor érdekeit és ezzel a közérdekű ügyek feltárását, továbbá egyértelmű védelmet teremt az információt közlő szolgáltató vagy személy számára ezen eljárások során.

A kereszténydemokrata politikus indítványai között szerepel az is, hogy elhagyná a médiatartalmakban megjelenő reklámokra vonatkozó passzusokat, mert – mint kifejtette – ezek nincsenek összhangban a jelenlegi reklámtörvénnyel. A párhuzamos szabályozás indokolatlan, az eltérő megfogalmazás jogbizonytalansághoz vezet – tette hozzá, jelezve, hogy mindezeken túl technikai jellegű módosító indítványokat is benyújtott.