A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának véleménye az alapvető jogok biztosáról szóló törvény tervezetéről.

A biztos szerint a törvénytervezet megalapozatlan előterjesztés alapján, több tekintetben az Alaptörvénybe ütköző módon, más vonatkozásokban az Alaptörvényben foglaltakat súlyosan mellőzve kívánja szabályozni az ombudsmani intézményt. A biztosi hatáskör és intézkedési kör szűkítésével, a jövő nemzedékek érdekeinek háttérbe szorításával teljes mértékben súlytalan helyettesi intézményt kíván megteremteni. A Tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, alkotmányosan elfogadhatatlan visszalépést valósítana meg, ezért a biztos visszavonását és átdolgozását javasolja. Fülöp Sándor a törvénytervezettel kapcsolatos véleményét 2011. június 8-án megküldte Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek és más döntéshozóknak.

A KIM által közreadott Obtv tervezet ütközik az alkotmányozók szándékaival, mert:

  • A jövő nemzedékek védelmének ellátása helyett csupán „annak figyelemmel kísérését” szabja meg a helyettes feladatául.
  • Teljes mértékben súlytalan helyettesi intézményt hozna létre.
  •  A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának jelenleg meglévő speciális jogi eszközeiből semmit nem tartana meg. Többek között megszűnne a jogszabályok, a tervek, koncepciók véleményezésének joga, a perbeli jogosítványok, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos jogosítványok, az EU-ban képviselendő magyar álláspont kialakításában való részvétel lehetősége.
  • Megszüntetné a helyettes biztos munkáltatói jogköreit, és ezzel elvenné mind függetlenségét mind szakmai hátterét.

A tervezet szerint a helyettes biztos nem lenne más, mint az alapvető jogok biztosának egyik utasítható beosztottja, aki csak közreműködőként venne részt a vizsgálatokban.

A vélemény teljes szövege itt letölthető