A kormány tagjainak megváltozott feladat- és határkörével összefüggésben módosított több törvényt pénteken az Országgyűlés.

A határozatról 130 igen, 54 nem és 3 tartózkodó szavazat mellett döntöttek a képviselők.

Az új kormány megalakulásával összefüggő törvényalkotás három lépcsőből épült fel. Az első a minisztériumok felsorolásáról szóló jogszabály volt, ami kijelölte a kormányszerkezet alapjait. Ezt követte az egyes törvények Magyarország minisztériumainak felsorolásával összefüggő módosítása, a most elfogadott indítvány pedig olyan módosításokra irányul, amelyek a kormány tagjainak feladat és hatáskörét kijelölő kormányrendeleten alapulnak.

A kabinet statútumrendelete több esetben is a korábbi szabályozástól eltérően állapítja meg a kormány tagjainak feladat és hatáskörét. Például a régészeti örökségért, a műemléki értékek védelméért és kultúráért való felelősséget a kulturális örökség védelmével kapcsolatos felelősségi kör részeként határozza meg. A társadalmi esélyegyenlőségért és a romák integrációjáért való felelősséget pedig a társadalmi felzárkózásért való felelősségi körbe vonták.

A módosítás 61 törvényt, illetve törvény erejű rendeletet érint.