A magyarországi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletének egységesítésére, prioritásainak meghatározására, valamit az erre szánt hazai és uniós források koordinált elosztására létrejön a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal).

Az erről szóló törvényt kedden 133 igen szavazattal, 30 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

A jogszabály szerint a kormány kutatásfejlesztéssel és innovációval kapcsolatos feladatait az NKFI Hivatalon keresztül látja el, amely önálló költségvetési fejezetet kap, és a Nemzeti Innovációs Hivatal kormányhivatallá alakításával jön létre.

A hivatalhoz kerül minden központi kutatási, fejlesztési és innovációs pályázati forrás, valamennyi nemzetközi tudományos intézményben – például a CERN-ben – és tudományos programban való részvétel koordinálása és finanszírozása, az uniós források pályázatainak kezelése, valamint a kormány által biztosított kutatói pályázatok.

A kutatás-fejlesztés állami támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) szolgál. Az alapot, amely számára a költségvetés és a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék nyújt forrást, az NKFI Hivatal kezeli és a jelenlegi Kutatási és Technológiai Innovációs Alap jogutódja lesz, így annak Miniszterelnökségen dolgozó munkatársai is átkerülnek az NKFI Hivatalba.

A jogszabály megszünteti Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) Irodát, ennek jogutódja is az NKFI lesz.