Az Országgyűlés megszavazta a nemzetbiztonsági ellenőrzés módosításait. Ennek értelmében a jövőben az Országgyűlés külügyi bizottságának tagjainak is át kell esniük a nemzetbiztonsági ellenőrzésen.

A Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett, a nemzetbiztonsági törvény módosításait tartalmazó törvényjavaslatot 179 igen, 7 nem és 9 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.

A jogszabály értelmében a külügyi bizottság tagjainak nemzetbiztonsági ellenőrzését Kövér László házelnöknek legkésőbb 2015. február 28-ig kell kezdeményeznie.

A nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesetteket bizonyos körülmények – például jelentős vagyongyarapodás, illetve külföldi útlevélszerzés esetén – felülvizsgálhatják. Ezzel együtt viszont erősödött az érintettek jogorvoslati lehetősége is: a miniszternél, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságánál, továbbá a munkaügyi bíróságnál lehet panasszal élni a döntés ellen. A nemzetbiztonsági kérdőívben pedig a jövőben arra is rákérdeznek, hogy az elmúlt öt évben korlátozták-e valamelyik országba való beutazását.

Az elfogadott jogszabályban egyebek között az Alkotmánybíróság által korábban megsemmisített rendelkezéseket pontosították.

A módosítások értelmében lehetővé válik a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítése előtt, illetve az alatti felülvizsgálati eljárás elrendelése.

Külön rögzíti a jogszabály a felülvizsgálati eljárás lehetőségét abban az esetben, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személlyel kapcsolatban az ellenőrzés kezdeményezésére jogosult vagy az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója nemzetbiztonsági kockázatra utaló körülményről szerez tudomást.

Ilyen körülmények között példaként említik, ha az ellenőrzött személy vagy a polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója ellen indult büntetőeljárás vagy elzárással büntethető szabálysértés miatt indult szabálysértési eljárás, ha az ellenőrzöttnek vagy közeli hozzátartozójának a külföldi személyekkel, szervezetekkel, külföldi érdekeltségeivel kapcsolatos körülményeiben lényeges változás történik, illetve ha az ellenőrzött idegen állampolgárságot, külföldi útlevelet szerez. Továbbá kábítószer-fogyasztás, alkoholfüggőség, alkoholfogyasztással összefüggő magatartászavarok, illetve az igazolható jövedelemhez képest jelentős mértékű eladósodottság, pénzügyi kötelezettségek teljesítésének jelentős mértékű elmulasztása, jelentős mértékű, ismeretlen eredetű vagyongyarapodás, az igazolható jövedelemből nem fedezhető életvitel esetén is elrendelhető a felülvizsgálati eljárás.

A nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesettek végső esetben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhatnak. A perben csak olyan bíró járhat el, aki maga is átesett a nemzetbiztonsági ellenőrzésen.

A módosítások értelmében a nemzetbiztonsági ellenőrzés kérdőívét is kiegészítették. A speciális adatok között az a kérdés is szerepel mostantól, hogy “Önnel vagy közeli hozzátartozójával szemben, az elmúlt 5 évben, külföldi hatóság alkalmazott-e idegenrendészeti kiutasításra, beutazási vagy tartózkodási tilalomra irányuló intézkedést, illetve jelenleg áll-e ilyen intézkedés hatálya alatt?”

Kapcsolódó cikk:

Sérti az Alaptörvényt az új nemzetbiztonsági ellenőrzés – Módosul a jogszabály az Alkotmánybíróság határozata alapján