A közszolgálati egyetemről, a vezetői juttatásokról, a felsőoktatásról, a gyermekjóléti törvényről, a budapesti vizes világbajnokság beruházásainak gyorsításáról, a sportról, és a fővárosi fejlesztésekről szóló törvénymódosításokon is kezdeményezett változtatásokat ülésén az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.

Államtudományi végzettségről oklevelet csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) adhat ki, de képzést más egyetemek, így a jogi karok is folytathatnak – a törvényalkotási bizottság támogatott egy ezzel kapcsolatos pontosító változtatást az NKE-ről szóló törvény módosításához.

Az állami vezetői juttatásokról szóló törvények módosításához egy olyan változtatást fogadott el a bizottság, amelynek értelmében a politikai és szakmai vezetők számára a jövőben nem biztosítható lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, valamint albérleti díj hozzájárulás.

A testület módosítást fogadott el felsőoktatási törvények változtatásához is, pontosítva a fizetési fokozatokhoz kapcsolódó feltételeket, valamint egyes, ösztöndíjakkal kapcsolatos szabályokat.

A szociális és gyermekjóléti törvénymódosítás vitájában Kiss László (MSZP) az nehezményezte, hogy megszűnne a házi gondozás ingyenessége.

A sporttörvényről tárgyalva Hiszékeny Dezső (MSZP) és Szilágyi György (Jobbik) egyaránt bírálta, hogy a sportági szakszövetségeknek legnagyobb bevételt jelentő reklámokkal vagy sportközvetítésekkel kapcsolatos döntésekben nem kell összehívni a közgyűlést, azokról egy szűkebb testület is döntést hozhat. Szűcs Lajos (Fidesz) erre előterjesztőként úgy felelt: ha a döntésnek egy évnél tovább húzódó hatása van, akkor arról a közgyűlésnek kell határoznia a költségvetésben.

A budapesti vizet világbajnokság létesítményfejlesztéséről szóló módosításon a testület olyan változtatást fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy az MNV Zrt.-n kívüli más építtetőt jelölhessen ki a jogszabály. A kormány felhatalmazást kap, hogy a létesítményfejlesztési ingatlannal kapcsolatos építési követelményeket, valamint az építtető személyét rendeletben állapítsa meg.

Ugyancsak módosítást fogadott el a testület a fővárosi fejlesztések gyorsításáról szóló előterjesztéshez, amely a 3-as metró felújítását és a Római-parti védmű építését célozza. A változtatás értelmében nem vonatkoznának speciális hatósági eljárási szabályok a vasúthatósági engedélyezési eljárásokra, a kisajátításra, valamint az előzetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálatokra, mivel ezek hosszabb időt igényelnek vagy alkotmányos kötöttségeik vannak.

A fogyasztóvédelmi törvénymódosításhoz kapcsolódóan a bizottság egy olyan változtatást fogadott el, amely csökkentené a panaszosok költségeit.