A társadalmi ügyek jogi vonatkozásaira fókuszáló nemzetközi szervezet, a PILnet a Baker McKenzie ügyvédi iroda közreműködésével rendezte meg a European Pro Bono Week eseménysorozat magyarországi állomását egy online konferencia keretében. A szakemberek megvitatták a járványhelyzetben látványosan növekvő családon belüli erőszak jelenségének jogi képviseleti vonatkozásait is. A karitatív ügyekben aktívan tevékenykedő PILnet nemzetközi szinten fog össze szervezeteket, hogy minél szélesebb körű jogi segítséget tudjanak nyújtani a rászorulóknak, amely tevékenységnek a Baker McKenzie is aktív résztvevője.

Kerekasztal-beszélgetés keretében értekeztek a családon belüli erőszak gyakoriságának a koronavírus helyzet miatti megnövekedéséről és kezeléséről a résztvevők. „A családon belüli erőszak problémáján belül beszélhetünk párkapcsolati erőszakról, illetve gyerekbántalmazásról – árnyalta a rendezvény tematikáját a beszélgetés moderátora Balogh Lídia, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa. Hozzátette, hogy ezek sajnálatos módon gyakran egyszerre és egymással szoros összefüggésben jelentkeznek. 

Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezetője a szervezet tevékenységét bemutatva elmondta, hogy több kapcsolódó programjuk is fut a témában. Jogsegély szolgálatunkon túl, az ÉbresztőÓra nevű edukációs program keretében például az iskolásokat vértezzük fel jogaik ismeretével, a Kilátó elnevezésű programunk pedig az állami gondoskodásban élő gyerekekre koncentrál, élménypedagógiai és trauma-fókuszú terápiákat biztosítva számukra” – mondta. Kiemelte, hogy az ügyvédekkel való együttműködést nehezíti, hogy ezek a speciális esetek sokszor még a sokat tapasztalt szakemberek számára is megterhelőek lelkileg.  

A Patent Egyesület ügyvédje felhívta a figyelmet arra, hogy az egyedi eseteknél történő segítségnyújtásban hiány van szakemberekből, a nemzetközi ügyvédi irodák közreműködése az információs kampányokban ugyanakkor fontos része az aktivitásnak. Mivel ezekben az ügyekben kevésbé az anyagi haszon a fő motiváció, mint az emberi oldalából profitálnak a szakértők. „Nehéz terep az ügyvédek számára is a segítségnyújtás ezen a területen, sokszor különleges esetekkel. Írtunk egy módszertani útmutatót ügyvédek számára külföldi jógyakorlatokat és saját tapasztalatokat alapul véve arról, hogy hogyan érdemes kezelni a családon belüli erőszakkal érintett eseteket” – fogalmazott Spronz Júlia

A globális ügyvédi irodák pro bono közreműködése kevésbé az eseti segítségnyújtásban, sokkal inkább az információs kampányokban testesül meg és jelenthet nagy előnyt. „Egy globális iroda széleskörű lefedettsége miatt hatékonyan közreműködhet információk gyűjtésében és közvetítésében. Kiterjedt ügyfélkörük miatt adott esetben más, jelentős vállalatokat is egy fontos társadalmi ügy mellé tudnak állítani” – mondta Mezei Péter, a Baker McKenzie szenior ügyvédje, emellett bemutatta a szervezet karitatív aktivitásait is. Az iroda gyakran dolgozik nemzetközi információs projekteken, amelyeknek a fiatalkorúak jogai és a családvédelem nagyon fontos része, valamint csatlakozott a Global Rights for Women szervezet és az Every Women Treaty koalíció együttműködésében zajló, 128 országot magába foglaló “Fighting Domestic Violence” nemzetközi kezdeményezéshez. Ennek célja a családon belüli erőszakkal kapcsolatos szabályozás és fellépés jogi háttere, illetve egyes gyakorlati kérdései kapcsán releváns információk összegyűjtése országonként a nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU Bizottság), illetve a nemzeti jogalkotó és jogalkalmazó szervek, valamint az áldozatsegítő civil szervezetek munkájának és jövőbeli intézkedéseinek, kampányainak támogatása érdekében. A Baker McKnezie-nél nem új keletű a közösségi tevékenység, 2016-ban az ügyvédi iroda kapta a PILnet magyarországi Év Pro Bono Ügyvédi Irodája díját.  

A PILnet magyar ügyvédekkel együttműködésben hozta létre a Magyar Pro Bono Központot. A Központ célja, hogy a hazai civil szervezetek és ügyvédek hatékonyabb együttműködését elősegítse. A gyakorlatban ez a honlap segít az önkéntes munkát vállaló ügyvédeknek, hogy civil szervezetek jogi szükségleteit gyorsan megtalálják. Ezzel egy időben segíti a civil szervezeteket is abban, hogy gyorsan és hatékonyan közölhessék jogi szükségleteiket az ügyvédekkel.