A jól kialakított belső kontrollrendszer és integritási kontrollok rendszere, valamint a kockázaton alapuló érdemi ellenőrzés hozzájárulhat a közbeszerzések szabályszerűségi és korrupciós kockázatainak felismeréséhez – többek között erre hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék szakértői legfrissebb elemzésükben.

Az elemzés fókuszában a piaci verseny és a közbeszerzési gyakorlat közötti összefüggések értékelése áll. Rávilágít a versenyt korlátozó, a sikeres közbeszerzést deformáló hibás vagy jogsértő közbeszerzési gyakorlatokra, a közbeszerzés kockázatos területeire, a védelmi mechanizmusokra. Az elemzés hozzájárulhat a közbeszerzések szabályszerűségéhez, a piaci verseny tisztaságához, elősegítve ezzel a jól irányított állam működését.

A koronavírus-járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzet és annak gazdasági hatásai eddig nem látott kihívások elé állították a világot az élet szinte minden területén. Ezek a változások a közbeszerzések piacára is hatással voltak. Az ÁSZ elemzői kiemelik, hogy az egészségügyi szolgáltatások és termékek beszerzésének piaca átalakult, a korábbi kínálati piacot keresleti piac váltotta fel: a vírushelyzetben nem a beszállítók versenyeztek a beszerzésekért, hanem a beszerzők versenyeztek a korlátozottan elérhető lélegeztetőgépekért, maszkokért és védőoltásokért. Az állam új, a helyzethez alkalmazkodó szabályokat alakított ki, amelyek egyszerűbb és gyorsabb beszerzést tettek lehetővé, ugyanakkor rögzítették a közbeszerzési eljárások vírushelyzetben is követendő követelményeit.

Az ÁSZ elemzői mindezek mellett hangsúlyozzák, hogy a vírushelyzet miatt kialakult váratlan helyzetek, problémák, új szabályok növelték a közbeszerzési területen jelentkező kockázatokat. A vírushelyzet rámutatott, hogy az ajánlatkérő, beszerző szervezetek jól kialakított belső kontrollrendszere és az integritási kockázati kitettséggel arányosan kiépített integritási kontrollok rendszere, valamint a kockázatok értékelésen alapuló érdemi ellenőrzése hozzájárulhat a szabályszerűségi és korrupciós kockázatok felismeréséhez.

Az elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy a szabályszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét meghatározó közbeszerzési szabályzat és éves közbeszerzési terv megalkotásával kell megalapozni. Az elemzők álláspontja szerint az információs rendszer részét képező, pontosan és naprakészen vezetett nyilvántartások a közbeszerzésekben a körültekintő tervezést és a jó előkészítést támogatják, amelyek a szabályos és sikeres közbeszerzés alapját jelentik. Emellett a kockázatkezelési rendszer a kockázatértékelés alapján felméri és a kockázati kitettséget mérséklő kontrollokkal kezeli a közbeszerzési eljárás kockázatait, amelyek folyamatos monitorozásával a közbeszerzési szabálytalanságok felmerülésének kockázata csökkenthető.

Az ÁSZ szakértői kiemelik: az integritási kontrollok rendszere a közbeszerzések kritikus fontosságú eleme. A közbeszerzésekre vonatkozó szabályok jelentős része a verseny, a pártatlan elbírálás és a transzparencia célját kívánja biztosítani. Kiemelt eleme az összeférhetetlenségi szabályozás, az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályozása, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körének meghatározása és a megalkotott szabályok érvényesítése – teszik hozzá az ÁSZ elemzői.

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a számvevőszéki jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Ezekben az ÁSZ szakértő elemzői nem megállapításokat tesznek, hanem összefüggésekre, hatásokra világítanak rá, felhívják a figyelmet az adott területen jelentkező gazdasági és társadalmi dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatják az eredményeket.

Az elemzés ITT elolvasható.