Meghosszabbították a terrorcselekmény előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását.

Meghosszabbították a terrorcselekmény előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását. A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal – 2021. október 2-ig – meghosszabbította annak 
a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint terrorcselekmények elkövetésére készült Magyarország területén. 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a bíróság szerint a terhelttel szemben a szökés, elrejtőzés, 
valamint a bűnismétlés veszélye továbbra is fennáll. A bizonyítás megnehezítésének veszélyét 
azonban nem találta megállapíthatónak. A beszerzett bizonyítékokra figyelemmel a terheltnek már
nincs lehetősége az eljárás meghiúsítására, ilyen irányú szándékára sem lehet következtetni az eljárás során tanúsított a magatartása alapján, továbbá az ügyészi indítvány nem hivatkozik olyan, a 
továbbiakban szükséges eljárási cselekmény elvégzésére, amelyre a gyanúsítottnak ráhatása lehetne.

Mindezeket figyelembe véve a bíróság továbbra is a letartóztatással látta biztosítottnak a 
kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok megvalósítását.

A végzés nem végleges.