Az Európai Unió tagállamai Legfelsőbb Bíróságai mellett működő ügyészségek vagy azonos jogállású intézmények Hálózata (Nadal Network) tizennegyedik, idén Máltán tartott ülésén alelnökké választotta Polt Péter legfőbb ügyészt.

A 2009-ben életre hívott Hálózat 2023. május 3–5. között immár tizennegyedik alkalommal ült össze.

A Hálózat célja az Európai Unióban működő legfelsőbb szintű ügyészségek vezetői számára lehetőség biztosítása a szakmai tapasztalatcserére.

Így a Hálózat konferenciáin a résztvevők a bűncselekmények kapcsán tapasztalható tendenciákat, az uniós esetjog jelentős döntéseit, az ügyészségek működésének további fejlődési irányait tárgyalják meg.

Az Európai Unió tagállamai Legfelsőbb Bíróságai mellettműködő ügyészségek vagy azonos jogállású intézmények Hálózata (Nadal Network) tizennegyedik ülését Máltán tartották 2023. május 3–5. között. – Forrás: Legfőbb Ügyészség

A mostani konferencián az adatvédelem, a környezet elleni, valamint a pénzügyi bűncselekmények terén felmerült új jelenségek, kihívások, megoldások voltak az előadások középpontjában.

Az ülésen a szervezet alapszabályát is módosították a tagok, a Hálózat működését, felépítését érintően hoztak új rendelkezéseket.

A magyar ügyészséget az a megtiszteltetés érte, hogy

Polt Péter legfőbb ügyészt a Hálózat egyhangú szavazáson alelnökké választotta.

Az új alelnök mellett két új főtitkárt is választott az ülés, Franz Plöchl, az Osztrák Köztársaság legfőbb ügyésze és Francois Molins, a francia Semmítőszék melletti legfőbb ügyész látja el a továbbiakban ezt a tisztséget.

Az egyhangú döntés alapján a szervezet 2025-ös konferenciájának házigazdája a magyar Legfőbb Ügyészség lesz.