Benyújtotta az Országgyűlésnek az ügyészi szervezet tavalyi munkájáról szóló éves beszámolóját Polt Péter legfőbb ügyész, melynek legfontosabb megállapításait videóüzenetben foglalta össze.

A legfőbb ügyész elöljáróban utalt rá, hogy az elmúlt esztendőben Magyarország Ügyészségének szembe kellett néznie a szomszédban kirobbant háború súlyos – elsősorban gazdasági – következményeivel. Emellett kiemelte, hogy a technológiai, informatikai és kommunikációs fejlődés lényegi hatással van a bűnözés alakulására, így az igazságszolgáltatásra is. Ahhoz, hogy az ügyészség eredményesen teljesítse alkotmányos feladatát, folyamatosan alkalmazkodni kell a változásokhoz. A beszámoló adati azt mutatják, hogy ezt a feladatot sikeresen megoldotta a szervezet.

Polt Péter hangsúlyozta, hogy 2022-ben a váderedményesség tekintetében az elmúlt tíz év legjobb eredményét – 98,9 százalék – érte el a szervezet. Ennél is nagyobb jelentősége van annak, hogy a bíróságok a vádlottak 87,4 százalékát érintően minden tekintetben az ügyészi váddal egyező döntést hoztak. 

Az ügyészség – az eljárást gyorsító törvényi rendelkezésekkel élve – 2022-ben a vádemelések 70,3 százalékában büntetővégzés meghozatalára tett indítványt, és a bíróság ezen döntései a terheltek 83,4 %-a esetében jogerőre emelkedtek, tárgyalás tartását a felek nem kérték. Mindez azt mutatja, hogy a jogintézmény a pandémia elmúltával is hatékony eszköze az eljárás – jogállami elvek betartásával történő – gyors befejezésének.

Az ügyészség indítványt tehet a joghátrány konkrét mértékére akkor, ha a terhelt a bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A statisztikai adatok változatlanul az ügyészi munka és a jogintézmény sikerét igazolják, tavaly ugyanis a bíróság több mint 10.000 terhelt beismerő vallomását fogadta el, jelentősen lecsökkentve a büntetőeljárás bírósági szakaszának hosszát.

A beszámoló rögzíti, hogy a regisztrált bűncselekmények számának visszaesése megállt, 2022-ben az előző évhez képest 8,9 százalékos a növekedés. Az ügyészség tevékenysége szempontjából annak lesz meghatározó jelentősége, hogy a tendencia miként fog folytatódni, és a változás alapvetően mely bűncselekménytípusokat érinti majd tartósan a jövőben.

Az elmúlt évben tovább emelkedett az információs rendszer vagy adat megsértése megnevezésű bűncselekmények száma, illetve a csalások elkövetésének a módja egyre nagyobb arányban kapcsolódik az informatikai eszközökhöz. A környezet és természet elleni bűncselekmények, illetve a pénzmosások körében szintén folytatódott a korábban tapasztalt emelkedés.

A legfőbb ügyész külön kitért a korrupció kérdéskörére is, mellyel összefüggésben utalt arra, hogy az ügyészség a büntetendő magatartásokat elsősorban azáltal előzi meg, hogy a már megvalósult bűncselekmények elkövetőinek a felelősségre vonását szorgalmazza.

A kezdeményezett büntetőeljárásokban rögzített korrupciós bűncselekmények száma 2022-ben tovább növekedett, ennek fő tényezője továbbra is a gazdasági vesztegetések számának emelkedése volt. A gazdasági korrupciós ügyeken belül változatlanul jelentős arányt képvisel az egészségügyi szektor. A hivatali korrupciós bűncselekmények számának növekedése nem tekinthető számottevőnek.

A bűnügyi statisztikai adatok összességében azt mutatják, hogy Magyarország korrupciós helyzete több éves átlagban viszonylag állandó.

Az ügyészség közérdekvédelmi tevékenysége kapcsán a legfőbb ügyész kiemelte, hogy a környezetvédelem tárgykörét érintően kiadott ügyészi intézkedések száma 2022-ben – az előző évhez képest – több mint 90 százalékkal emelkedett.

Polt Péter az ügyészség nemzetközi tevékenységét illetően is eredményes esztendőről számolt be. A programok közül kiemelkedett az Európai Unió tagállamai legfelsőbb bíróságai mellett működő legfőbb ügyészek Hálózatának éves ülése, amelyet 2022 májusában Ausztria Legfőbb Ügyészsége rendezett Bécsben. Az előadást tartó Laura Codruta Kövesi európai főügyész a magyar ügyészséget említette pozitív példaként az Európai Ügyészség és a nem részes tagállamok ügyészségei között kialakult munkakapcsolatot érintően, kiemelve, hogy Magyarország minden beérkező megkeresést körültekintően teljesít.

A beszámoló adatai azt mutatják, hogy az ügyészség részéről mind a képesség, mind a szándék megvan a jogszabályokban előírt feladatok szakszerű és hatékony teljesítéséhez. A legfőbb ügyész megköszönte a kollégák elmúlt évben nyújtott eredményes tevékenységét.