MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 8. szám
2024. január 25.

6/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

7/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

8/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

9/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

10/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatósága és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülése ellenőrzésének részletes eljárási szabályairól, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

2/2024. (I. 25.) AM rendelet
A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet deregulációs szempontú módosításáról

3/2024. (I. 25.) AB határozat
A Kúria Knk.II.39.102/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

4/2024. (I. 25.) AB határozat
A Kúria Knk.II.39.103/2023/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

6/2024. (I. 25.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

7/2024. (I. 25.) KE határozat
Bírák felmentéséről

8/2024. (I. 25.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

1011/2024. (I. 25.) Korm. határozat
A Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 harmadik pályázati kiírására történő benyújtásáról és a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat módosításáról

1012/2024. (I. 25.) Korm. határozat
A Kecskemét Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

4/2024. (I. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 9. szám
2024. január 26.

9/2024. (I. 26.) KE határozat
A Mozgás Éve meghirdetéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 10. szám
2024. január 29.

3/2024. (I. 29.) NMHH rendelet
A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 11. szám
2024. január 30.

12/2024. (I. 30.) Korm. rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet és az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

1/2024. (I. 30.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

1/2024. (I. 30.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról

3/2024. (I. 30.) AM rendelet
A dohány átmeneti nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság újbóli megállapítására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

3/2024. (I. 30.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

4/2024. (I. 30.) BM rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

5/2024. (I. 30.) BM rendelet
A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

1/2024. (I. 30.) KTM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól

10/2024. (I. 30.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról

11/2024. (I. 30.) KE határozat
Bírák felmentéséről

1013/2024. (I. 30.) Korm. határozat
Az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő gazdasági megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 12. szám
2024. január 31.

14/2024. (I. 31.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

4/2024. (I. 31.) NGM rendelet
A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról