Programterv a bevándorló munkaerő európai szabályozásának jövőjéről

2005.12.28. JogiForum.hu

Frattini és Spidla biztosok révén 2005. december 21-én a Bizottság egy közös programtervet mutatott be az Európai Unió tagállamaiba áramló harmadik országbeli munkaerő foglalkoztatásának jövőbeni jogi kereteiről.

Az elmúlt években teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az öreg kontinensnek hatalmas szüksége van a kívülről érkező munkaerőre, máskülönben az elöregedő népesség és az alacsony születésszámok miatt a gazdaság teljesítőképessége csökkenne és Európa elveszítené gazdasági jelentőségét.

Az Unió több országában dolgoznak igen nagy számban olyan illegális munkavállalók, akik a megfelelő adminisztráció hiánya miatt az állam számára fizetendő hozzájárulásokat sem teljesítik és e problémával a tagállamok többsége már szembesült.

A Bizottság akképpen reagál ezekre a folyamatokra, hogy bátorítani és egyszerűsíteni igyekszik a „jogszerű gazdasági bevándorlást” (eredeti szóhasználatban: legal economic migration) és 2005 januárjában már megjelentetett egy zöld könyvet, amely eredményes vitákat vont maga után.

A vitafolyamat eredményeként december 21-én napvilágot látott az a programterv, amely az elkövetkező három év során megteendő európai és tagállami intézkedéseket körvonalazza. A programterv a konkrét törvényhozási lépéseket azonban nem határozza meg és mindössze annyit tartalmaz, hogy erre majd 2007 után kerül sor.

Frattini biztos továbbra is a szubszidiaritás alapelve által meghatározva képzeli el a bevándorlók létszámára vonatkozó kvóták szabályozását– az Bizottság ezt a kérdéskört továbbra is a tagállamok saját hatáskörébe utalja.

A programterv mindenekelőtt rendelkezik arról, hogy egy kerethatározat foglalkozik majd a bevándorló munkavállalók jogaival és négy külön irányelv szabályoz majd részletesen egy-egy olyan területet, mint például a határátlépés vagy a lakáshoz való jog. Ezen túl az EU bevándorlással és mobil munkaerővel foglalkozó honlapjai központibb szerepet kapnak az információáramlás hatékonyabbá tétele céljából. Harmadrészt, a bevándorlási kérdéseket azok jobb megvalósíthatósága érdekében az integrációs politika részévé teszik. Végül pedig megfelelő jogszabályi háttér születik meg a beérkező munkaevállalók anyaországaival történő kapcsolattartás javítására olyan kapcsolódó területeken, mint a körkörös migráció problémája, az agyelszívás elleni küzdelem és a nyelvi akadályok lebontása.

Frattini biztos szerint az európai jogszabályi háttér elsősorban arra szolgálna, hogy Európába minél több jogszerűen munkát vállaló személy érkezzen. Példaként hozta fel a több évre szóló munkavállalási engedélyek kérdését, melyek lehetővé tennék, hogy az időszakos munkát végző személyek öt éven át hat hónapot meg nem haladó időre lépjenek be az EU területére és ott munkát vállaljanak. Szerinte ezzel elejét lehetne venni annak, hogy a rövid távú munkavállalási engedéllyel rendelkezők sokszor jogellenesen tovább maradnak Európában és okoznak ezzel fejfájást a tagállami hatóságoknak.

  • kapcsolódó anyagok
MIGRÁCIÓ