Országos Rendőr-főkapitányság - Legfőbb Ügyészség együttműködési megállapodás

2008.05.20. Jogi Fórum / ORFK

A Legfőbb Ügyészség és az Országos Rendőr-főkapitányság között 2008. május 7-én aláírandó együttműködési megállapodás a Rendőrség által kifejlesztett és működtetett Robotzsaru 2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru) ügyészségi használatára vonatkozik.

A hasonló tartalmú korábbi megállapodás megújítása a Rendőrség és Határőrség integrációja, a közös munkában érintett szervezeti egységek átalakulása, illetve megszűnése, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény időközi módosítása, valamint a Robotzsaru folyamatos fejlesztése miatt vált indokolttá.

Az új együttműködési megállapodás kidolgozása során elhagyták az elavult, a korábbi megállapodásban még szereplő, ám azóta már elvégzett feladatokra vonatkozó rendelkezéseket, és – a Robotzsaru rendszer időközben bekövetkezett fejlesztésére tekintettel – aktualizálták a rendszer ügyészi moduljának felhasználási lehetőségeit.

Az ügyészi szervek a Robotzsaru rendszerben feldolgozott bűnügyek irataihoz 2005-től elektronikus úton is hozzáférnek, ezzel egyszerűbbé és hatékonyabbá vált a két szervezet közötti kommunikáció.

Jelenleg az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika elektronikus előállításának kifejlesztése van folyamatban. A Robotzsaru ENYÜBS moduljának fejlesztésében és tesztelésében, illetve a teszteredmények kiértékelésében a Rendőrség illetékeseivel szoros együttműködésben a Legfőbb ügyészség szakemberein kívül több megyei főügyészség és városi, illetve kerületi ügyészség munkatársai vettek és vesznek részt.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG
BŰNÜLDÖZÉS
RENDŐRSÉG