Az elektronikus cégbejegyzés kiemelt célja: a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése

2008.08. 7. OS

A július 1-jétől életbelépett elektronikus cégbejegyzéssel a kormány kiemelt célja a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése volt. Az eljárás jelentősen meggyorsítja és könnyebbé is teszi a cégalapítást. Az elektronikus cégbejegyzés elindulásával az eddig akár hetekig elhúzódó bírósági ügyintézés optimális esetben egy órára csökkent, az intelligens nyomtatványok révén pedig megszűnt a nehézkes papírmunka.

Az eltelt bő egy hónap tapasztalatai igen kedvezőek. Ez alatt az idő alatt a bíróságok naponta átlagosan mintegy másfélezer elektronikus kérelmet érkeztetnek és az egyszerűsített cégeljárásban csak Budapesten több mint ezer kft-t jegyeztek be.

A bíróságok számára ma a legnagyobb problémát nem az e-cégeljárás, hanem a korábban papírformában benyújtott nagyszámú cégirat elintézése jelenti. Ezek feldolgozását követően megnyílik a lehetőség az új típusú elektronikus cégbíróság hatékony működtetésére.

Az eddig megjelent hírek - az IRM közleménye szerint - félreértésekre okot adó állításokat tartalmaznak, melyeket az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az alábbiak szerint pontosít.

A bíróságokra irányadó egyórás ügyintézési határidő betartható, és az eljáró bírósági ügyintézőre nem "megalázó". Az egyszerűsített cégeljárás minimális munkaigénye – figyelembe véve az ügyvéd és a bíróság munkáját egyaránt segítő számítógépes programokat is –a határidő betartását reális elvárássá teszi. Már a jelenlegi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a lefolytatott bejegyzési eljárások döntő többségében drasztikusan csökkent az ügyintézési határidő, és a helyzet fokozatosan javul, ahogy az összes érintett fél (ügyvédek, informatikusok, bírósági ügyintézők) megtanul élni az új szabályok adta lehetőségekkel. Ehhez természetesen arra is szükség van, hogy néhány hónap tapasztalatának birtokában a cégbíróságok munkaszervezési rendje módosuljon.

Az egyszerűsített cégeljárásban irányadó egy munkaórás ügyintézési határidő nem csak az érkeztetést követő napon veszi kezdetét. A hatályos cégtörvény 48. §-ának (5) bekezdése e vonatkozásban is egyértelműen rendelkezik amikor rögzíti, hogy a cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálásáról annak érkezését követő egy munkaórán belül határoz.

Az egyszerűsített eljárás során az ügyfél jogi képviselőjének igazolnia kell, hogy még a bírósághoz fordulás előtt az eljárási illetéket (amely ebben az esetben tizenötezer forint) a Magyar Államkincstárhoz befizette. Ennek ügyintézési idejét értelemszerűen nem kell figyelembe venni, amikor az kerül megvizsgálásra, hogy a bíróság betartotta-e a rá vonatkozó ügyintézési határidőt. A tárca a közeljövőben javaslatot dolgoz ki arra, hogy az elektronikus úton lerótt illeték visszaigazolása ne jelentsen időveszteséget, az néhány percen belül megtörténhessen.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata augusztusban nem zár be, a szolgálat működése a nyáron is folyamatos, így a cégeknek emiatt nem kell késedelmet elszenvedniük.

  • kapcsolódó anyagok
ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁS