Változást hoz egy új törvény a hazai domain regisztrációban?

2008.09.17. domainabc.hu

Szeptember 1-től megváltozott jogszabály egyes .hu domain nevek domain regisztrációs gyakorlatát is érintheti.

A .hu domaintér nyilvántartását végző Internet Szolgáltatók Tanácsa a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 199 és 200 §-ában foglaltak alapján minden olyan .hu domain regisztrációs kérelem bejegyzéséhez PSZAF engedélyt kér, amelyben szerepel a "hitelintézet", a "bank", a "takarék", a "takarékszövetkezet", a "hitelszövetkezet" vagy a "hitel" szavak valamelyike. A hazai nyilvántartó szervezet 2004. februárjától PSZAF igazolás vagy valamely bankkal vagy pénzintézettel kötött ügynöki megállapodással rendelkező számára ad ki olyan domaint, amelyben szerepelnek a fenti szavak.

Az elutasítások alapját képező 1996. évi CXII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény az alábbiak szerint rendelkezett:

Az elnevezés védelme
199. § (1) Cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a "hitelintézet", "bank", "takarék", "takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. E korlátozások nem vonatkoznak az MNB-re, továbbá a pénzügyi intézmények szakmai és érdekképviseleti szervezeteire, valamint az e törvény hatálybalépése előtt alapított és engedélyezett hitelintézetekre.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon valamely személy a "bank" kifejezést olyan összefüggésben használja, amely kizárja azt a látszatot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat.
200. § Abban a kérdésben, hogy egy vállalkozás a 199. § alapján jogosult-e az ott megjelölt elnevezés használatára, a Felügyelet határoz.

A jogszabály hivatkozott pontját a 2008. szeptember 1-jén hatályba lépett 2008. évi XLVII. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény helyezte hatályon kívül.

A figyelmesen olvasók észre is vehették, hogy a "hitel" szóra vonatkozóan nincs korlátozás a törvényben. Ennek ellenére a hazai domain regisztrációs gyakorlatban négy éve jelen van a "hitel" szavakat tartalmazó domain nevek korlátozása is.

Áldozatok és a szűrőn átcsúszók is vannak

Olyan domain nevek estek az elmúlt időszakban a korlátozás áldozatául, mint a szellemibank.hu. Ezen webcím delegálási kérelmét szeptember 6-án kellett volna jóváhagynia a Nyilvántartónak, azonban a hatályon kívül helyezett jogszabályi pont ellenére a PSZAF engedély vagy ügynöki szerződés bemutatását kérte a Nyilvántartó. Hasonló módon igazolást kellett volna bemutatnia a hirbank.hu igénylőjének is, azonban a szó értelmezését követően a Nyilvántartó elállt az igazolás bemutatásától. Mindezekkel szemben alig három hónapja igazolás nélkül bejegyzésre került a takarekos.hu, amely a "takarék" szó jelzős alakját tartalmazza.

A domain nevek bejegyzését tartalmazó várólistának archívumában található adatok szerint az elmúlt 20 napban hozzávetőlegesen 70-80 domain delegálását kezdeményezték, amelyet érinthet a kérdéses jogszabály változása.

Információink szerint a Microware Hungary Kft., a .hu domaintér akkreditált regisztrátoraként kérte a Nyilvántartó Jogi Tanácsadó Testületét, hogy soron kívül foglaljon állást, hogy a folytatott gyakorlat jogilag helytálló-e. A regisztrátor cég kérte továbbá, hogy a "hitel" szót tartalmazó korábbi elutasítások megalapozottságát is vizsgálja meg a Tanácsadó Testület.

  • kapcsolódó anyagok
INTERNET
DOMAIN-NÉV
JOGALKOTÁS