Legfelsőbb Bíróság - Szegregáltak a hajdúhadházi iskolákban

2008.11.19. MTI

Helybenhagyta a Legfelsőbb Bíróság (LB) szerdai ítéletével a hajdúhadházi szegregációs perben hozott elsőfokú ítéletnek azon rendelkezését, amely kimondta: jogellenes elkülönítés miatt jogsértést követett el a település két általános iskolája.

Az LB helybenhagyta továbbá az elsőfokú ítélet a jogsértés abbahagyására és az attól való eltiltásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a másodfokú, jogerős ítéletet részben, támadott rendelkezéseiben, hatályon kívül helyezte.

A bíróság kötelezte a hajdúhadházi önkormányzatot, hogy a jogsértést megállapító rendelkezést juttasa el a Magyar Távirati Irodához.

Az LB a másodfokú, jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott egyébb rendelkezéseit hatályában fentartotta.

Az ítélet ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az Esélyt a Hátrányos Gyerekeknek Alapítvány indított pert a hajdúhadházi önkormányzat és a fenntartásában lévő Bocskai István két tanítási nyelvű általános iskola, és a Dr. Földi János Általános és Művészeti Iskola ellen, mert szerintük a településen élő cigány tanulókat jogellenesen, elkülönítetten oktatják, szegregálják.

Az első fokon eljáró Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2007 tavaszán megállapította a jogellenes elkülönítést, és ennek abbahagyására, illetve a további ilyen jellegű jogsértések megelőzésére kötelezte az alpereseket.

Az elsőfokú ítéletet a hajdúhadházi önkormányzat megfellebbezte. A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla 2007. december 13-án hozott ítéletében részben megváltoztatta az első fokon hozott ítéletet, és csak a hátrányos megkülönböztetés tényét állapította meg.

A felperes a másodfokú, jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelemmel élt. Az alperes, a jogerős ítélet hatályban tartását kérve, ellenkérelmet nyújtott be.

Az Legfelsőbb Bíróság által hozott szerdai ítélet indokolásában elhangzott: az elsőfokú ítélet a jogsértés abbahagyására és az eltiltásra vonatkozó rendelkezéseit azzal a korrekcióval hagyta helyben, hogy mellőzte az ezekre vonatkozó határidőt.

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
ESÉLYEGYENLŐSÉG
LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG