2014-től az emelt szintű érettségi lesz a belépő a felsőoktatásba - Módosul a közoktatási törvény

2009.12.16. MTI

A felsőoktatási intézményekbe való belépés feltétele a kormány és a felsőoktatási intézmények által meghatározott tárgyakból az emelt szintű érettségi lesz 2014 szeptemberétől - döntött az Országgyűlés a közoktatási törvény módosításának hétfői elfogadásával.

A Ház 199 igen, 147 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett szavazta meg az előterjesztés feles részeit; a kétharmados részeket 201 igen, 147 nem, 2 tartózkodás mellett utasította el.

Utóbbiak arról rendelkeztek volna, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek, azaz az igazgatók kinevezéséhez szükséges az intézményi közösségek (diákönkormányzat, szülői munkaközösség, iskolaszék stb.) támogatásának megszerzése a vezetői programhoz.

Alapképzésre történő jelentkezéshez a felsőoktatási intézmények - a kormány által meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül választva - közösen fogalmazzák meg javaslatukat arról, hogy mely vizsgatantárgyakból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele.

A felsőoktatási intézmények javaslata valamennyi alapképzési szak esetén tartalmazza azt a tárgyat, amelyből az emelt szintű érettségi vizsga letétele mindenképpen indokolt.

Az új rendelkezéseket első alkalommal a 2014 szeptemberében kezdődő alap, illetve osztatlan képzések első évfolyamán tanulmányukat megkezdőknél kell alkalmazni.

A módosítást értelmében a felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen érettségi vizsgaeredményre, és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez. A törvény alapján a kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt, s azokat az érettségi vizsgatárgyakat, amelyekből a felsőoktatási intézmények választhatnak.

Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és - a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - felsőoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít - áll a jogszabályban.

Az érettségi egyes tantárgyaiból letett vizsga - az érettségi vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint - megismételhető. A törvény alapján a felsőoktatási intézmények a felvételi kérelem elbírálásakor a középiskolai tanulmányok során kapott osztályzatokat és a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket - jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe veheti, illetve figyelembe veszi.

A pedagógus-továbbképzés programjának biztosítania kell, hogy a résztvevő - a gyakorlati követelmények kivételével - az előírt követelményeket felkészítésen való részvétel nélkül, önképzés keretében is elsajátíthassa.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
FELSŐOKTATÁS
JOGALKOTÁS
OKTATÁSÜGY