Kudarcra ítéltetett parlamenti reformok? - Letölthető publikáció a Jogi Fórumon

2010.09.10. Jogi Fórum

Két német politológus és alkotmányjogász, Stephan Bröchler és Julia von Blumenthal szerkesztésében jelent meg 2009-ben a parlamentek intézményi reformjának mibenlétével, tényleges és kívánatos megvalósulásával foglalkozó, összesen tíz szerző által jegyzett tanulmánykötet a németországi Wiesbadenben. - Dr. Mészáros Szilárd recenziója

A kötet címe közvetlenül utal a parlamentek „önreformálási” képességével kapcsolatos szkeptikus vélekedésre. A kérdőjel ugyanakkor jelzi, hogy a szerzők korántsem előlegezik meg negatív álláspontjukat. A tanulmányok különösen két szempont tisztázására vállalkoznak: először is a kudarcos parlamenti reformok okait kutatják, politikatudományi oldalról közelítve, másfelől pedig a sikeres reformokat elemzik. Az analízis horizontja szükségképpen tágított: nem csupán a hazai (német) parlament reformjára vonatkozó kísérleteket, hanem más európai országok – köztük Nagy-Britannia, Svájc vagy Olaszország – népképviseleti szerveinek megújulási képességét és sikerességét is vizsgálják.

Mészáros Szilárd teljes írása elolvasható a Jogi Fórum 'publikációk' mellékletében→

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS