Módosulnak a rendészeti tárgyú törvények - A Helsinki Bizottság kritikai véleményt fűzött a tervezethez

2010.09.22. Jogi Fórum / Magyar Helsinki Bizottság

A Magyar Helsinki Bizottság véleményezte az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tervezetét. A törvénytervezethez fűzött vélemény egyebek mellett kritizálja a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó szabályokat, és felhívja a figyelmet az alulszabályozott területekre, továbbá javaslatokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy javuljon a rendőri intézkedésekkel szemben benyújtott panaszok vizsgálatának hatékonysága.

A Magyar Helsinki Bizottság álláspontjában felhívja a figyelmet arra, hogy az ún. megbízhatósági vizsgálatok keretében „kiprovokált” jogsértések miatt indult eljárások a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot. A Helsinki Bizottság üdvözlendőnek tartja, hogy a tervezett jogszabályszöveg a korábban bűncselekményt elkövetőket meghatározott ideig nem engedi szolgálati jogviszonyt létesíteni. A szervezet álláspontja szerint ugyanakkor a szabályozás tartalma felülvizsgálandó: indokolt lenne a személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt korábban elítéltek feltétlen kizárása a szolgálati viszony létesítéséből, viszont nem helyes az, hogy a gondatlan bűncselekményt elkövetőket is akár nyolc évig elzárják a rendőri pályától, különösen akkor nem, ha a bűncselekménynek semmi köze az ellátandó szolgálati feladathoz.

A Helsinki Bizottság véleménye szerint a törvénytervezet fontos kérdéseket nem szabályoz. Az álláspont részletesen kifejti, hogy milyen módosításokra van szükség annak érdekében, hogy a rendőri intézkedések ellen benyújtott panaszok vizsgálatát végző Független Rendészeti Panasztestület hatékonyan láthassa el feladatát. A Helsinki Bizottság meglátása szerint problémát jelent továbbá, hogy az előállítottak fogvatartási körülményeivel, a motozás egyes részletszabályaival és az intézkedő rendőrökről készített kép- és hangfelvételekkel kapcsolatos szabályozás mind-mind várat magára. A szervezet véleménye szerint indokolt lenne előírni, hogy a rendőr köteles intézkedéséről írásbeli igazolást kiállítani, illetve egyes esetekben jegyzőkönyvet készíteni, mert ennek hiányában utólag nem bizonyítható, hogy mi történt egy rendőri intézkedés során.

A tervezet szövege

A Magyar Helsinki Bizottság észrevételei →

A megbízhatósági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket a Belügyminisztérium a szakszervezetek tiltakozása nyomán módosította.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
RENDŐRSÉG
HELSINKI BIZOTTSÁG
KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG