8/2010. számú Vezetői körlevél

2010.12.20. Jogi Fórum/ PSZÁF

Figyelemfelhívás a pénzügyi intézmények számára a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény hatálybalépésével kapcsolatban.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) ezúton hívja fel a pénzügyi intézmények figyelmét a Vám- és Pénzügyőrség megszűnéséből és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felállításából eredő egyes változásokra.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (továbbiakban NAV tv.) hatálybalépésével, illetve 2011. január 1-jén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával jön létre, ezzel egyidejűleg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség megszűnik.

A NAV tv. 90. § (4) bekezdése értelmében, ahol „jogszabály a Vám- és Pénzügyőrséget, vagy annak valamely szervét említi, azon 2011. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illetve annak e törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervét kell érteni”.

A vámhatóság által végzett engedélyezési eljárások során pénzügyi biztosítékként lehetőség van bankgarancia nyújtására. A vonatkozó jogszabályok ezen bankgaranciák pontos tartalmi követelményeit is meghatározzák, mely elemek egyike a kedvezményezett vámhatóság megnevezése (lásd a Közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 45. § (3) bekezdés f) pont).

A 2010. január 1-jén még hatályban lévő bankgaranciák érvényesíthetősége érdekében a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint a Magyar Köztársaság Kormánya rendelettel kívánja szabályozni azt, hogy ezek a biztosítékok eredeti tartalmukkal hivatalból vagy kérelemre történő módosításukig, illetve lejáratukig érvényesek maradjanak a szervezeti átalakítást követően is. A kormányrendelet tervezete szerint tehát a bankgaranciák módosítására a kedvezményezett vámhatóság átalakulását követően is változatlan tartalommal érvényesek maradnak. A Felügyelet információi szerint az erről szóló jogszabály még 2010- ben hatályba lép.

Fentiekre tekintettel a Felügyelet felhívja a pénzügyi intézmények figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a jogalkotási folyamatot, és amennyiben a vámhatósági engedélyezés során alkalmazható pénzügyi biztosítékokról rendelkező kormányrendelet hatályba lép, az abban foglaltaknak megfelelően járjanak el az ilyen vámeljárásokkal kapcsolatban kibocsátott bankgaranciák vonatkozásában.

Amennyiben a jogszabály megalkotására és hatályba lépésére mégsem kerül sor, a Felügyelet kéri a pénzügyi intézményeket, hogy az ügyfelek érdekeinek méltányolható figyelembe vételével járjanak el a bankgaranciák szükségessé váló módosítása során.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
JOGALKOTÁS
TÖRVÉNYHOZÁS
VÁM
PSZÁF