Benyújtotta a kormány az új jegybanki törvényjavaslatot

2011.12.15. Jogi Fórum/ Magyarorszag.hu

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslatot. A javaslat szerint az eddigi 7 helyett 9 tagja lehet a monetáris tanácsnak, kettő helyett pedig három alelnöke lesz a jegybanknak, személyükre az MNB elnöke helyett a miniszterelnök tehet javaslatot.

A parlament honlapján olvasható javaslat indoklása szerint az új törvény megalkotását elsősorban a 2012. január 1-jén hatályba lépő Alaptörvény tette szükségessé. Ennek megfelelően az új jegybanktörvénynek összhangban kell lenni az Alaptörvénnyel és az európai uniós szabályokkal.

A miniszterelnöki jelölheti az MNB alelnökeit

A törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi törvény újrakodifikált változatát tartalmazza, amely részben a korábbi szabályozást veszi alapul, emellett új elemeket is tartalmaz. Változás, hogy a monetáris tanács tagjainak száma legfeljebb 9 lehet, míg a hatályos törvény 7-ben maximálta azt. Az MNB-ben újra alakul igazgatóság és a jegybank megküldi a kormánynak az igazgatóság napirendjét. Az igazgatóság felelős a monetáris tanács döntéseinek végrehajtásáért és az MNB működésének irányításáért. A testület tagjai az MNB elnöke és alelnökei. Az MNB alelnökeinek száma a jelenlegi kettőről háromra emelkedhet, személyükre pedig nem az MNB elnöke, hanem a miniszterelnök tesz javaslatot.

Részletesebben foglalkozik a javaslat az MNB elnökének beszámolási kötelezettségével is. A hatályos szabályozás szerint az MNB elnöke a jegybank tevékenységéről és monetáris politikájáról évente beszámol az Országgyűlésnek, továbbá az Országgyűlés eseti tájékoztatást is kérhet. Ezen túl az új szabályozás azt is tartalmazza: az Országgyűlés elnöke vagy az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának elnöke kérésére az MNB elnökét rendkívüli beszámolási kötelezettség is terheli.

Korlátozták a bankvezetők fizetését

Új elemként az MNB elnökének, alelnökének és dolgozóinak bérét is korlátozza a javaslat. Az elnök tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó, MNB-től származó havi bére a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszerese lehet.

A monetáris tanács elnökhelyettesi tisztségét betöltő alelnökök bére az elnök bérének 80 százaléka. Az MNB további alelnökeinek MNB-től származó bére az elnök bérének 70 százaléka. A monetáris tanács többi tagjának MNB-től származó bére az elnök bérének 60 százaléka lehet. Azt is tartalmazza a javaslat, hogy az MNB alkalmazottainak havi bére nem lehet több az MNB alelnökei bérének összegénél.

A törvény 2012. január elsején lépne hatályba, egyetlen paragrafus kivételével.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI SZEKTOR