A védendő fogyasztó fogalma a víziközmű-törvényben - Törvényjavaslat az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

2013.11.17. Jogi Fórum / MTI

A víziközmű-törvénybe is bevezetné a kormány a védendő fogyasztó fogalmát - derül ki az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatból, amelyet a kormány pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek.

Az általános indoklás szerint így azokon a leginkább rászoruló családokon segítenének, akiket különleges – és alapvetően a rezsi kiadásokhoz kapcsolódó – kedvezményekben korábban jogszabály a víziközmű-szolgáltatás vonatkozásban nem részesített.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt is módosító javaslat általános indoklása szerint a tervezett szabályozás közvetlen kapcsolatba hozható a rezsicsökkentési törekvésekkel.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt kiegészítenék a védendő és fogyatékkal élő felhasználó fogalmával. A kormány a törvény indoklásában felhívja a figyelmet arra, hogy a védendő felhasználókra vonatkozó jogszabályi feltételeket kielégítő felhasználók sokszor nem tudják, hogy létezik számukra jogszabályi védelem abban az esetben is, ha már fizetési késedelembe estek. Ekkor a víziközmű-szolgáltató elsődleges feladata, hogy a bajba került felhasználókat tájékoztassa az őket megillető kedvezményekről és azok érvényesítésének módjáról.

A szociálisan rászorultak adósságspirálba kerülésének kockázata így jelentősen csökkenthető - olvasható a javaslatban.

A törvény – az Európai Unió vonatkozó irányelve alapján – egyértelművé teszi, hogy csak a szociális ellátásról szóló külön jogszabályban meghatározott szociálisan rászoruló felhasználó, valamint a fogyatékkal élők számára biztosítana az igényeiknek megfelelő különleges bánásmódot, - például részletfizetés, fizetési haladék, mérési, leolvasási, számlázási, díjfizetési különleges elbánás - amelyet a törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet tovább részletez.

A törvényjavaslat megteremtené a lehetőséget a jelenlegi víziközmű-szolgáltatók előtt is, hogy más szervezethez hasonlóan élhessenek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben biztosított adókedvezményekkel a víziközmű-vagyon ellátásért felelősre történő átruházásánál.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
ENERGETIKA