A köznevelési intézmények működtetésének támogatásáról - A módosításokról szóló rendelet jelent meg a Magyar Körlönyben

2013.12. 9. Jogi Fórum / MTI

Módosult a köznevelési intézmények működtetésének támogatása. Az erről szóló belügyminiszteri rendelet a Magyar Közlöny szombati számában jelent meg.

A köznevelési törvény alapján a támogatás a köznevelési intézmény működtetését vállaló vagy a jogszabály alapján állami hozzájárulást fizető önkormányzatokat illeti meg, ha a településen 3000-nél többen laknak, és az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 20 ezer forintot.

A rendelet szerint a támogatásnál figyelembe kell venni, milyen arányban járnak tanulók más településről az adott település iskoláiba.

Az alaptámogatás összege egy önkormányzat esetében legalább 2 millió forint, legfeljebb 400 ellátott esetén. A rendelet szerint 800 ellátottig 4 millió jár, 1200-ig 6 millió, 1500-ig 8 millió, míg 1500 ellátott felett 10 millió forint a támogatás.

A más települési önkormányzat közigazgatási területéről bejáró tanulók összes tanulóhoz viszonyított arányának figyelembevételével az alaptámogatás meghatározott szorzószámok szerint emelkedik.

A támogatás tényleges mértéke a fentiek alapján számított összeget figyelembe véve 100 százalék, ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg az 5000 forintot, 90 százalék, ha ez a mutató 5001 és 10 000 forint közötti összeg, 80 százalék jár, ha 10 001 és 15 000 forint közötti, és 70 százalék, ha 15 001 és 20 000 forint közötti - olvasható a rendeletben.

A támogatás alapjául szolgáló ellátotti létszámot és bejáró tanulók létszámát a 2012. év októberi köznevelési statisztika alapján állapítják meg.

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
JOGALKOTÁS
OKTATÁSÜGY