Arcátlanul jogszabálykerülő termékbemutatók - PMBT: A jogszabály-változás jó, de önmagában kevés

2014.01.28. Jogi Fórum / PMBT

Továbbra is számos panasz érkezik a Pest Megyei Békéltető Testülethez (PMBT) a gyakran utazással, kirándulással egybekötött termékbemutatókkal kapcsolatban.

A „hatalmas akciók” keretében, mégis több százezer forintért értékesített gyógylámpák, masszázsfotelok, víztisztító berendezések és egyéb termékek értékesítése során esetenként agresszív, fenyegető értékesítési módszerekkel, a jogszabály által biztosított nyolc munkanapos elállási jog megtagadásával, minőségi kifogás esetén pedig a panasz teljes figyelmen kívül hagyásával lehet találkozni. Emellett a zömében idős és kiszolgáltatott fogyasztók számára számos esetben kifejezetten megtévesztő tájékoztatást nyújtanak az értékesítők, akik így azzal sincsenek teljes mértékben tisztában, hogy mekkora anyagi terhet vállaltak magukra.

A Pest Megyei Békéltető Testület éppen ezért üdvözli azt a jogszabály-módosítást, melynek értelmében a termékbemutatókat szervező vállalkozásoknak legkésőbb tizenöt nappal korábban be kell jelenteniük az illetékes jegyzőnek, ha utazás vagy rendezvény során bármilyen terméket el kívánnak adni a fogyasztók részére. A bejelentést a jegyző haladéktalanul továbbítja a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Azok a fogyasztók pedig, akikkel szemben ezek a cégek megszegik az új rendelkezések szerinti kötelezettségeiket, azonnal felmondhatják a szerződésüket és követelhetik addigi befizetéseiket – a cég ezt saját vagyona terhére köteles teljesíteni.

A PMBT ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy e jogszabály-változtatás önmagában kevés lehet a tisztességtelen vállalkozásokkal szembeni hatékony fellépéshez. Alapvető fontosságú, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság számára ne csak a hatékony ellenőrzés feltételei teremtődjenek meg, de – megtévesztő, a fogyasztók felé kifejezetten tisztességtelen magatartás esetén – visszatartó erejű bírság is kiszabásra kerülhessen.

Egyes vállalkozások jelenlegi magatartását jól példázza a PMBT elé került egyik ügy. Ebben a vállalkozás a fogyasztóval kötött szerződésben hivatkozik a területet szabályozó, az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Kormányrendeletre. A vállalkozás a jogszabály ismerete ellenére a szerződésben mégis olyan feltételeket alkalmaz, amelyek egyértelműen jogszabályellenesek. A hivatkozott kormányrendelet ugyanis egyértelműen kimondja, hogy megfelelő időben történő elállás esetén a fogyasztót csak a termék visszaszolgáltatásának költsége terheli. Ennek ellenére a vállalkozás az elállás esetére 30 százalékos ún. meghiúsulási kötbért köt ki, emellett a szerződéskötéskor foglalót kér, amit természetesen esze ágában sincs visszafizetni.

Hiába ellenőrizheti most már hatékonyabban az eljáró fogyasztóvédelmi hatóság az adott vállalkozást, ha a bírság kiszabásánál meg van kötve a keze (első alkalommal jó eséllyel nem is tud bírságot kiszabni, ismételt jogsértés esetén pedig a bírságok nem visszatartó erejűek).

A Pest Megyei Békéltető Testület fel kívánja hívni a figyelmet, hogy a teljes jogszabályi környezetet úgy kell alakítani, hogy a súlyos visszaélések megszűnjenek. A visszatartó erejű bírságok kiszabása mellett megoldást jelentene, ha ilyen speciális értékesítési tevékenységet csak megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkező vállalkozás végezhetne, illetve az ilyen tevékenységet végző vállalkozásoknak meghatározott nyitvatartási renddel működő ügyfélszolgálati irodát kellene fenntartaniuk.

  • kapcsolódó anyagok
MEDIÁCIÓ
FOGYASZTÓVÉDELEM
KERESKEDELEM
TERMÉKBEMUTATÓK