Igazságügyi Zsebtörvénytár - A jogászok bibliája - Bemutatták a megújult jogszabálygyűjteményt a Magyar Tudományos Akadémián

2018.03. 5. Jogi Fórum / MTI

A nemzeti jogalkotás az önálló állami lét alapja, és Magyarország alkotmányos önazonosságának megtestesítője - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter az Igazságügyi Zsebtörvénytár bemutatóján hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián.

Trócsányi László a magyar jogrendszer megújításának legfontosabb törvényeit tartalmazó kiadványt bemutatva - Orbán Viktor miniszterelnök és a rendezvényre meghívott jogászok előtt - azt hangoztatta, tárcája feladata, hogy őrködjön a kodifikáció minősége felett és szerezze vissza annak régi becsületét.

Kiemelte, hogy a 70 éve Térfy Gyula által alapított Igazságügyi Zsebtörvénytár újbóli közreadásával bizonyságot akarnak tenni a nemzeti kodifikáció megbecsültségéről.

Orbán Viktor miniszterelnök, Trócsányi László igazságügyi miniszter és Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke érkezik az Igazságügyi zsebtörvénytár című kiadvány bemutatójára az MTA székházában - Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A nemzeti kodifikáció tudomány és művészet, ezzel szemben az uniós jogalkotás alkufolyamatokat türköző jogtechnika - fogalmazott a miniszter.ű

"Törvényeink a letisztult jogelvek és a konkrét valóság öleléséből születnek" - fogalmazott Trócsányi László.

Elmondta, ahhoz, hogy ma ki tudják adni a zsebtörvénytárat, "jogi rendszerváltozásra" volt szükség, arra, hogy 2010 és 2018 között alapjaiban újuljon meg a magyar jogrendszer.

Közölte, a zsebtörvénytár mint jogszabálygyűjtemény megjelentetésének 1948-ban megszakadt hagyományát a mostani kiadvány hivatott újjáéleszteni. A Térfy Gyula (1864-1929) jogtudós, kodifikátor által 1922-ben alapított és most újra kiadott zsebtörvénytár az alaptörvényt, valamint a hazai jogrendszer megújításának legfontosabb anyagi és eljárásjogi törvényeit tartalmazza.

Hangsúlyozta, hogy az Igazságügyi Zsebtörvénytár évtizedeken keresztül a "bibliája" volt valamennyi jogásznak. A miniszter idősebb Térfy Gyulát, a kiadvány alapítóját, az akkori tárca törvényelőkészítő főosztályának vezetőjét, királyi kúriai tanácselnököt - a család több leszármazottja előtt - méltatva a kortárs kodifikátornemzedék példaképének nevezte.

Az Igazságügyi Zsebtörvénytár első alkalommal 1922-ben jelent meg, és a jogalkalmazók mindennapi munkáját segítette azzal, hogy a jogszabályokat egyetlen gyűjteménybe foglalta.

A most újraalapított, a Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó gondozásában kiadott kötetet külsőleg egyfajta reprint kiadásként jelentették meg, de már a hatályos törvényekkel, valamint tárgymutatóval kiegészítve.

Az eseményen megemlékeztek továbbá Vladár Gáborról (1881-1972), az egykori kiváló igazságügyi miniszterről, "akinek szellemi és erkölcsi nagysága előtt a mai magyar politika és jogászság képviselőinek kötelessége fejet hajtani".

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS