Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban - Tanulmánykötetek az Ab és a Kúria közös kutatási projektje keretében

2019.05.30. Jogi Fórum / Kúria

“Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban” a címe annak a négykötetes könyvsorozatnak, amelyet 2019. május 29-én délelőtt mutattak be az Alkotmánybíróság dísztermében. A tanulmányok a két intézmény által meghirdetett tudományos pályázat keretében, összesen tizenhárom kutatócsoport munkájának eredményeként születtek, tematikus csoportosításban olvashatók.

Az első kötet egy gyakorló jogászoknak szánt kézikönyv az alkotmányjogi panaszról, a második a hatásköri kérdésekről szól, a harmadik kötet az egyes alapjogok érvényesítésének gyakorlatát mutatja be, míg a negyedik a bírói normakontroll kezdeményezések tapasztalatait ismerteti.

A rendezvényt Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke nyitotta meg, aki elismerését fejezte ki a szerzők tudományos teljesítményét illetően, és külön köszönetet mondott a tanulmánykötet-sorozat létrejöttében közreműködő szerkesztőknek, így Kintzly Péter kúriai titkárnak és Szabó Attilának, az Alkotmánybíróság elnöki kabinetfőnökének.

Köszöntőjében Darák Péter elmondta, hogy a legfőbb bírói fórumok és az alkotmánybíróságok viszonya folyamatosan napirenden lévő kérdés az európai országok jogászi szakmai közösségeiben. Kifejtette, hogy a két alkotmányos intézmény közötti kiegyensúlyozott kapcsolat érdekében tartalmi kérdések megválaszolása is szükséges. Ez volt a közös projekt célja, amelyben az ország összes tudományos műhelye képviseltette magát. A Kúria elnöke nagyrabecsülését fejezte ki a kötetek szerzői iránt, és utalt arra, hogy a két intézmény közötti párbeszéd a tanulmányokban kifejtettek alapulvételével tudományos műhelyviták formájában fog folytatódni, amelyeknek a két intézmény felváltva ad otthont.

A köszöntőket követően a kötetsorozatot Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes és Sonnevend Pál tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának dékánhelyettese méltatták.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
KÚRIA