A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti pereknek két alapvető típusát különböztethetjük meg attól függően, hogy a végrehajtást végrehajtási lappal vagy végrehajtási záradékkal ellátott okirattal rendelték el. A végrehajtási lappal elrendelt végrehajtás esetén a végrehajtandó követelésről korábban már érdemben döntöttek, és az erről szóló határozat alapján történt a végrehajtási lap kiállítása, ezért már csak szűkebb körben van lehetőség a végrehajtási per megindítására, mint abban az esetben, amikor a végrehajtás végrehajtási záradékkal ellátott okirattal indult. Ilyenkor ugyanis az okirat záradékolását megelőzően kontradiktórius eljárás nem folyt, a felek nyilatkozatainak vizsgálatára, értékelésére nem került sor.

A tanulmány a végrehajtás megszüntetési/korlátozási perek ezen két típusa közötti főbb eltéréseket, illetőleg a fennálló hasonlóságokat mutatja be a gyakorlatban felmerülő kérdésekre fókuszálva.

A Szerző bíró a Gödollői Járásbíróságon.