A tanulmány témája a végrehajtási kifogás, mint a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos legnépszerűbb jogorvoslati eljárás – a Szerző bírósági titkárként munkája során napi szinten találkozik a jogintézménnyel. A tanulmány elején a végrehajtási eljárás fogalmát és főbb ismérveit mutatja be, majd a végrehajtással kapcsolatos jogorvoslati rendszert, amit végül szűkít a végrehajtási kifogásra. Az írás olyan jogeseteket dolgoz fel, mellyel kapcsolatban a legtöbb esetben  -tapasztalata szerint – igénybe veszik a végrehajtási kifogást.

A tanulmány bemutatja és elemzi a jogintézményhez kapcsolódó bírósági esetjogot és joggyakorlati tendenciákat.

A Szerző bírósági titkár.