A tanulmány röviden bemutatja a különleges végrehajtási eljárások közös szabályaira, valamint az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére vonatkozó szabályozást tekinti át, annak típusaival együtt. A tanulmány kitér egyes, a jogalkalmazás során felmerülő kérdésekre, valamint a Vht. 183. §-ban foglalt jogintézmény és a Vht. 154/A. § (10) bekezdésének viszonyára.

A Szerző bírósági titkár.