A kapcsolattartás kérdésköre a családjog egyik neuralgikus pontja. A kapcsolattartást sok vita övezheti jogerős határozattal történő szabályozását követően is, hiszen annak gyakorlatban történő betartása a mindennapokban megannyi konfliktust rejthet a kapcsolattartásra jogosult és kapcsolattartásra kötelezett között. A kapcsolattartás ily módon szoros együttműködést feltételez két olyan felnőtt embertől, akik egymással már nem akarnak életközösségben élni, de mint szülők életútjukat mégis örökre összeköti közös gyermekük.

2020. március 1-jével a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény (Bpnt.)  7/A. címe bírósági hatáskörbe helyezte az addig közigazgatási eljárásként szabályozott, kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárást.

A tanulmány tárgya a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti bírósági nemperes eljárás, illetve annak gyakorlati tapasztalatainak ismertetése. A tanulmány a bírói gyakorlatot a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon végzett kutatás és a szerző bírósági titkárként szerzett munkatapasztalata alapján mutatja be.

A Szerző bírósági titkár.