Számos irodalmi mű foglalkozik az igazság, igazságosság, etika kérdéseivel; számtalan morális problémát bemutató és értékelő alkotással találkozhatunk, ha célzottan böngészünk. Egy jogász számára rendkívül izgalmas, amikor irodalmi szövegekben – regényekben, novellákban, drámákban, illetve elbeszélő költeményekben – olvashat jogszabályokról, jogintézményekről, a jogászi szakmákról vagy a jogászságról általában, a jog és erkölcs viszonyáról, a jog és igazságosság kapcsolatáról.

A tanulmány Kosztolányi DezsőÉdes Annáját” veszi górcső alá – egy jogász szemüvegén keresztül. Teszi a Szerző mindezt azért, mert reméli, hogy a jogászok számára az irodalmi művek más aspektusú olvasására hívja fel a figyelmet, a nem szakmabeliek számára pedig közelebb hozza a jog világát és eloszlatja a „jog túl száraz ismeretanyag” előítéletet.

A Szerző bírósági titkár.